Vilka är symtomen av glioblastom?

September 21

Symptomen av glioblastom varierar kraftigt från patient till patient, eftersom cancer kan påverka olika delar av hjärnan. En av de vanligaste symptomen är minnesförlust, även om en konstant huvudvärk och kramper också är vanliga hos patienter som lider av sjukdomen. Personer med glioblastom också ofta lider av förändringar i personlighet, förvirring och tal svårigheter.

Glioblastom är en av de mest aggressiva typer av hjärncancer. Det är också bland de vanligaste, även om det bara tänkt att påverka omkring en i varje 50.000 personer. Symtom på glioblastom kan vara svåra att upptäcka, eftersom symptomen varierar bland patienter beroende på tumörens läge och dess egenskaper. Vissa patienter lider av symptom relativt snabbt, medan andra tumörer kan växa ganska stora innan några symptom på glioblastom är märkt.

En av de vanligaste symtomen på glioblastom är en minskning av patientens minnesförmåga. Detta beror på att tumören ofta påverkar hjärnans frontala och temporala loberna, som är viktiga för minne. Som tumören fortskrider, kan problemen minnes förvärras, även om detta beror på den exakta del av hjärnan som påverkas av cancer.

Det finns en mängd andra vanliga symtom på glioblastom. Dessa kan bestå av kramper, huvudvärk, förlamning och illamående. Tumören är ofta i stånd att ge upphov till symtom som förefaller påverka delar av kroppen bortsett från hjärnan. Itâ € s möjligt, till exempel för cancern att orsaka en förlust av hörsel eller svaghet i vissa delar av kroppen. Andra symptom kan inkludera samordningsproblem och synförändringar.

En person som lider av denna sjukdom kan också genomgå förändringar i personligheten. Dessa kan vara svåra att upptäcka i början, men tillsammans med andra symptom, är ett tecken på att något drabbar hjärnan. Personlighetsförändringar kan innehålla snabba förändringar i humör, känslomässiga svårigheter och tröghet.

Symtomen vid glioblastom kan ofta förväxlas med andra sjukdomar och medicinska tillstånd. Därför itâ € s viktigt för en läkare att diagnostisera cancer. Ju tidigare tillståndet är korrekt diagnostiserat, är den mer effektiv behandling sannolikt att vara, men prognosen är i allmänhet mycket dålig. Diagnos uppnås vanligen genom användning av avbildningstekniker, såsom magnetisk resonanstomografi (MRT) avsökningar, även om utseendet av tumören är inte alltid avgörande. Andra problem i hjärnan kan verka liknande på en MR, varför en bit av den misstänkta vävnaden måste avlägsnas och undersökas för en slutgiltig diagnos.

  • Den glioblastom tumören påverkar ofta hjärnans frontala och temporala lober.
  • Magnetisk resonanstomografi scans används ofta för att diagnostisera glioblastom.
  • En huvudvärk är ett vanligt symptom på glioblastom.
  • Prognosen för glioblastom är oftast dålig, även om den är fångad tidigt.
  • Glioblastom diagnostiseras oftast hos vuxna i åldrarna 45 och 70.