Vad är RV Rental Insurance?

September 23

Fritidsfordon hyra försäkring, även känt som RV hyra försäkring, avser försäkringsskydd som utformats speciellt för fritidsfordon. Sådan täckning tillhandahålls vanligtvis på kort sikt och kan köpas när du hyr antingen en släpvagn eller ett motordrivet fritidsfordon, liksom när hyra ett fordon som kommer att användas som tillfällig bostad. RV hyra försäkringar kan köpas för att täcka en rad omständigheter, såsom fordons förluster, olyckor, skador eller personskador, samt för att täcka förlorade eller skadade personliga tillhörigheter som involverar en RV hyra.

Oftast är RV hyra försäkring köps samtidigt som semestrar eller när du använder ett fritidsfordon för en annan korttidsverksamhet. Många campingplatser och fritidsparkerings eller lagring företag kräver hyrt fordon också omfattas av RV hyra försäkring. Vid tidpunkten för en RV hyra, kommer de flesta återförsäljarna också kräva ett fordon att vara försäkrad under hela hyresperioden. I Amerika, de flesta stater har lagar som gör att säkra hyra försäkring obligatorisk för att hyra ett fritidsfordon.

Nivåer av RV hyra försäkringsskydd kan variera beroende på de lagar som styr RV lägenheter, en companyâ € s hyres politik eller mängden täckning en hyresgäst väljer utöver vad som krävs. Bortsett från att täcka saker som förlust, skador och personskador, kan vissa politikområden även inkludera bogsering täckning för tider när fordon upplever mekaniska fel eller kan innefatta skydd mot brand eller översvämning skador som inträffar under en vehicleâ € s hyresperioden. Särskilda bestämmelser varierar också beroende på varje enskild politiken. Till exempel täckning för förlust eller skada som ett fordon kan upprätthålla medan parkerade kan skilja sig från täckningen föreskrivs ett fordon som är skadad medan den drivs. RV hyra försäkring kan ofta skräddarsys för att passa de särskilda behoven hos den person eller grupp som hyr ett fordon, medan, samtidigt, som omfattar de krav som ställs i en RV hyresavtal.

RV hyra försäkring kan köpas genom en oberoende försäkringsrepresentant eller företaget. Många försäkringsbolag som erbjuder andra former av försäkringsskydd, såsom bilförsäkring eller båt försäkring, också ofta erbjuda täckning för en husbil hyra. Dessa specialiserade politik ibland erbjuds av företag som hyr fritidsfordon med många uthyrningsföretag som väljer att inkludera kostnaden för RV hyra försäkring i den totala kostnaden för en vehicleâ € s hyresbeloppet. I vissa fall kan en customerâ € s bilförsäkring även utvidgas till att omfatta fritidsfordonsuthyrning. Sådan beror på vilken typ av bil försäkring köps dock.

  • En RV.
  • En klass A RV.