Radera alla Graphics

May 30

Excel kan du enkelt lägga till bilder i ett kalkylblad. Detta kan vara till hjälp, ibland, men vid andra tillfällen kanske du vill ta bort alla bilderna i ett kalkylblad. Det enklaste sättet att ta bort all grafik är att följa dessa steg:

  1. Tryck F5 för att visa Gå till dialogrutan.
  2. Klicka på Special-knappen. Excel visas Gå till Special dialogrutan. (Se figur 1.)

    Radera alla Graphics

    Figur 1. Gå till Special dialogrutan.

  3. Se till objekt alternativknappen är markerad.
  4. Klicka på OK. Alla bilderna i kalkylbladet är markerade.
  5. Tryck på Delete-tangenten. All grafik raderas.

Denna lösning fungerar bara om det inte finns några andra föremål (förutom grafik) i kalkylbladet. Om du har andra objekt som du inte vill ha borttagna, så allt du behöver göra är att utföra steg 1 till 4, och sedan hålla ned Ctrl-tangenten när du använder musen för att klicka på varje objekt som du inte vill bort. När du är nöjd med de valda objekten, avsluta genom att följa steg 5.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (3018) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Radera alla Graphics.