Vilka är de olika typerna av råvaror för Construction?

October 18

Råvaror för bygg används för att göra olika strukturer och varje material ger olika fördelar och användningsområden. Brick är en av de vanligaste råvaror för byggande, och den kan användas för både hus och kommersiella byggnader. Många hus är gjorda med en träram, eftersom trä är elastisk och håller sig väl mot vind och väder. Större byggnader har i allmänhet en metallram och metall kan också användas för accenter eller andra strukturer. Medan glas används ofta för fönster, det kan också tjäna många andra ändamål i byggandet.

Många strukturer använder tegel, som är en av de mer mångsidiga råvaror för byggande. Bricks vanligen tillverkade av komprimera sand och lera pastor tillsammans och torka dem för att bilda hårda block. Detta material är hårt, så att det erbjuder ett starkt motstånd mot väder och tenderar att vara ganska robust. Den tegel estetiska också uppskattas av många människor och kan användas enbart för visuella intryck.

Hårda träslag ofta används som råmaterial för konstruktion eftersom trä kan böja lite och är billig. Efter ved kapas, kan olika skikt av trä pressas eller limmas ihop för att göra större brädor och plank. Trä lätt kan skäras ner ännu mer, vilket gör det enkelt att anpassa storleken och formen av träet. Denna funktion gör trä som ska användas för nästan alla storlekar house ram och för accenter.

Trä allmänhet inte fungerar lika bra för stora byggnader, som kan vara för tung för trä för att stödja, så metall som vanligen används med större strukturer. Liksom trä, kan metall böja och tenderar att vara starka och hållbara. Det finns många typer av metaller som används som råmaterial för byggande, bland annat järn, stål, aluminium och tenn. Metallerna måste motstå korrosion, eller kommer de att vara mottagliga för vittring. Metall kostar vanligtvis mer än trä och är svårare att forma, så det är inte så vanligt förekommande för mindre strukturer.

Glas är sällan används för att stödja någon typ av struktur, men människor tenderar att vilja fönster i hus och byggnader, så glaset är en stapelmaterial. I den minsta mening kan glas användas för fönster på sidan av ett hem, men många strukturer täcks helt i glas som stöds av en trä eller metallram. Takluckor eller fönster i taket tenderar också att använda glas, fastän plast kan användas i stället.

  • Glas är ett råmaterial som betjänar en mängd olika användningsområden.