Återställa din iPhone

February 22

Ibland måste du återställa din iPhone för att göra det uppföra sig. För att återställa din iPhone, anslut den till datorn som om du var på väg att synkronisera. Men när iPhone visas i källistan i iTunes, klicka på knappen Återställ på fliken Sammanfattning. Detta kommer att radera alla dina data och media och återställa alla dina inställningar också.

Eftersom alla dina data och media fortfarande finns på datorn (förutom bilder du € ve tagit och kontakter, kalenderhändelser, och On-the-Go-spellistor du € ve skapats eller ändrats sedan den senaste synkroniseringen), shouldnâ du € t förlora något genom att återställa.

Din nästa synkronisering kommer att ta längre tid än vanligt, och du kanske måste återställa inställningar du € ve ändrats sedan du fick din iPhone. Men andra än dessa olägenheter, återställa shouldnâ € t orsaka dig någon ytterligare problem.