Vilka faktorer påverkar diastoliskt tryck Nivåer?

March 26

Diastoliskt tryck, den vilande kraft blodet inuti blodkärlen som representeras av den nedre antalet en tryckavläsning, kan gå upp eller ner beroende på ett antal saker. Förändringar kan vara snabb och tillfällig, eller antalet kan ha en total ökning eller minskning över tiden. Några faktorer som kan påverka diastoliska trycknivåer på kort sikt inkluderar stress, förändringar i kroppshållning och motion. Faktorer som kan orsaka den att skifta på längre sikt är hereditet, kost och livsstil, och personens allmänna hälsa. En faktor som har en betydande negativ inverkan på både kort och lång sikt är rökning.

Ett antal saker kan göra diastoliska tryckändring ganska snabbt, så att göra flera mätningar kan vara det bästa sättet att få en sann uppfattning om dess nivå i en viss person. Trycknivåer skiftar normalt under dagen, oftast går ner på natten och stiger upp på morgonen. Någon som känner stark stress eller ångest och är mycket spänd kan finna att hans eller hennes diastoliska trycket är högre än vanligt. En person som just har utövat och sedan har hans eller hennes blodtryck uppmätt kanske tycker att det är annorlunda än normalt. Även en förändring i kroppshållning, till exempel gå från liggande till stående, kan få den att förändras snabbt.

Vissa faktorer kan också orsaka diastoliska trycknivåer för att gå upp eller ner i ett mer permanent sätt. Familjens historia är ofta mycket predictive av blodtrycksnivåer, som personer med nära släktingar som har högt eller lågt blodtryck ofta tenderar att ha liknande nivåer. Livsstil kan också spela en stor roll; till exempel, kan de som äter en ohälsosam kost eller är överviktiga eller feta tenderar att ha högre nivåer, medan de som motionerar regelbundet har ofta lägre nivåer. Övergripande hälsa kan också spela en roll, särskilt om patienterna har vissa frågor som hjärtsjukdomar eller behöver vara på mediciner som påverkar blodtrycket.

Rökning är en beteende som kan ha mycket att göra med diastoliska trycknivåer, både på kort och lång sikt. Direkt efter rökning, kan den resulterande nikotin i blodet orsaka en snabb ökning av trycket. Långsiktigt kan rökare också löpa större risk för högt blodtryck, med ökad total både diastoliskt och systoliskt blodtryck.

  • Omedelbart efter intag, kan nikotinet i en rökares blod orsaka en pigg i diastoliskt blodtryck.
  • Systoliska blodtrycket är toppnumret vid läsning blodtryck och botten nummer är diastoliskt tryck.
  • Individer som är överviktiga har en större risk att utveckla högt blodtryck.
  • Diastoliska trycket är vilande kraft av blod inom blodkärl.
  • Ett antal faktorer kan påverka diastoliska trycknivåer.
  • En person som lider av en ätstörning kan uppleva lågt blodtryck.
  • Familjens historia och livsstil är två viktiga faktorer i diastoliska trycknivåer.
  • Ta blodtryck mediciner innan sängen kan orsaka bättre blodtryckskontroll totalt.