Vad är blod Enzymer?

February 16

Blod enzymer är proteiner som katalyserar eller accelererar biokemiska processer relaterade till hjärtat eller blod. Dessa enzymer kan färdas genom blodet, reagera på förändringar i den kemiska sammansättningen av blod, eller direkt påverka blodceller på något sätt. Vissa blodenzymer, så kallade hjärtenzymer, frigörs från hjärtat när hjärtat är skadad; nivåerna av sådana enzymer i blodet kan användas för att diagnostisera olika hjärtförhållanden. Nivåer av andra typer av enzymer i blodet kan tyda på skador på lever, hjärta eller andra organ, så blodanalys som syftar till att mäta enzymnivåer är en vanlig metod inom medicinsk diagnostik.

Många olika blodenzymer finns för att se till att balansen av olika ämnen i blodet kvar på en god nivå. Blodsockernivåer, till exempel modereras av många olika blodproteiner. När blodsockret är för högt eller för lågt, förändrade insulinnivåer utlösa flera olika blodenzymer att återvända blodsocker till acceptabla nivåer. Glykogensyntetas, som är involverat i omvandlingen av glukos till glykogen, är ett sådant enzym.

Levern är ansvarig för många av kroppens biokemiska processer, inklusive proteinsyntes och vissa aspekter av matsmältningen. Många olika enzymer är involverade i dessa biokemiska processer och lagras i levern själv. Om levern är skadad på något sätt, är det emellertid vanligt att några av dessa enzymer för att komma in i blodomloppet. Förhöjda nivåer av blod enzymer från levern kan användas för att diagnostisera en mängd lever villkor. En mängd olika tester används för att mäta nivån av de olika proteiner och kan användas för att uppskatta både den strukturella och funktionella integriteten hos levern.

Hjärtproblem kan på liknande sätt diagnostiseras baserat på tester som mäter nivåerna av blod enzymer som kallas hjärtenzymer eller hjärtmarkörer. Sådana tester, på grund av frågor som rör precision och tid, kan i allmänhet inte användas för att slutgiltigt diagnostisera sjukdomar såsom hjärtattacker när de händer. De kan dock indikera huruvida en person haft eller kommer sannolikt att få en hjärtattack, och fler snabba och precisa mätmetoder utvecklas ständigt. Nivåerna av olika blodenzymer varierar beroende på hur mycket tid passerar mellan hjärtskador och blodtester. Som sådan, om läkarna inte vet exakt när skadan inträffade, de måste ofta köra flera tester för olika blodenzymer för att lära sig något om vilken typ av skada.

  • Hjärtenzymer frigörs när en person har en hjärtattack.
  • Hjärtproblem kan diagnostiseras med blodprov som mäter blodenzymnivåer.