Vad är en informativ Essay?

October 14

En informativ uppsats är en form av skrift som lär läsaren om ett ämne på ett opartiskt sätt. Vanligtvis kommer denna typ av uppsats ingå en inledning, ett par kropps stycken, och en slutsats. Kroppen av uppsatsen allmänhet kommer att innehålla fakta som är väl underbyggda och kommer från tillförlitliga källor.

Det finns många användningsområden för en informativ uppsats. Till exempel kan den användas för att informera läsarna om en produkt, en process, en person, eller en händelse. Även om det kan användas för att diskutera en kontroversiell fråga, får det inte användas för att uttrycka författarens åsikt om den frågan. I sådana fall bör författaren presentera båda sidorna av frågan på ett opartiskt sätt - läsaren ska inte kunna sluta sig till författarens åsikt om ämnet efter att ha läst en informativ uppsats.

Avsnittet introduktion i denna typ av uppsats är vanligtvis den första punkten i papperet och ger en kort översikt av tidningens ämnet. Det kan också presentera en överraskande faktum, inriktad på att haka läsaren och uppmuntra honom att läsa resten av uppsatsen. Den sista meningen i det inledande stycket innehåller vanligtvis den punkt i informativa essä, även kallad avhandling uttalande. Generellt är det den viktigaste meningen i hela uppsatsen, eftersom den anger riktningen för resten av papperet.

Kroppen punkterna i en informativ uppsats innehåller vanligtvis de fakta som stöder avhandling uttalande, presentera läsaren med information om ämnet på ett organiserat sätt. Omständigheterna kan svara på frågor som läsaren kan ha om ämnet, till exempel. Detta kan göras genom exempel, steg-för-steg-analys, eller genom att presentera expertutlåtanden. Generellt bör varje faktum hänvisa till och stödja öppnings avhandling uttalande. Författaren får se till att inte uttrycka sina tankar eller åsikter, även i en subtil mode, eftersom alla fakta och diskussion om fakta måste göras på ett opartiskt sätt.

Vid slutet av den informativa essä, kommer författaren att ha en avslutande punkt. Denna punkt sammanfattar vanligtvis de fakta som diskuterades i hela kroppen av uppsatsen. Det kan också räkna avhandlingen meningen. Författaren bör se till att han inte införa några nya punkter eller fakta i denna punkt - om det finns ytterligare fakta att författaren anser är viktiga för uppsatsen, bör de ingå i kroppen stycken.

  • En informativ uppsats är en form av skrift som informerar läsaren om ett ämne på ett opartiskt sätt.
  • Även informativa essäer kan användas för att diskutera en kontroversiell fråga, bör de inte innehålla författarens åsikt om den frågan.
  • Informativa essäer innehåller i allmänhet fakta som är väl underbyggda och kommer från tillförlitliga källor.