Vilka är de olika typer av förnybar energi finansiering?

February 10

Ett antal olika sätt finns för att finansiera projekt för förnybar energi och forskning, som omfattar statliga bidrag, privata bidrag, och riskkapitalinvesteringar. Förnybar finansiering energi kan också göras av en privatperson som vill finansiera hela strävan ensam. Fördelar och nackdelar finns för varje alternativ. De som söker finansiering av förnybar energi bör noga överväga de kostnader och möjligheter som finns från varje avenue, och sedan plocka en eller mer baserat på denna analys.

En person eller juridiska vill sponsra hela projektet kan ha fördelen att inte behöva lyssna på någon annan, men också antar en hel del risker. De uppstartskostnader för projekt för förnybar energi kan vara utomordentligt hög. Tekniken är ofta dyra och den utrustning som behövs kanske inte är lätt tillgängliga på marknaden. Oavsett om man planerar ett helt förnybar energi elektrisk värmeanläggning, eller ett mindre företag såsom ett vindkraftverk tillverkningsanläggning, är kostnaderna fortfarande kommer att vara mycket oöverkomliga från alla utom de mest välbärgade av företag och privatpersoner.

Riskkapital är en typ av fordonsfinansiering inrättats speciellt för att hjälpa nystartade företag, och de som forskar nyare teknik. Som sådan, är riskkapital ofta en mycket populär förnybar finansiering energialternativ. De typer av investerare som är intresserade av riskkapitalprojekt är ofta ute efter exakt vad projekt för förnybar energi utgör. Dessa projekt har potential att erbjuda en hög belöning för dem som är villiga att riskera det.

Privata grupper och individer kan också erbjuda privata bidrag som ett sätt att finansiera förnybar energi. I de flesta fall är de grupper som i hopp om att antingen skörda finansiella belöningar från ett projekt genom att fungera som partner, eller kan göra det på grund av filantropiska skäl. Till exempel kan vissa privatfinansierade miljögrupper känner bidrag förnybar energi ger en chans att komma bort från traditionella energikällor, och se sponsra nya projekt som ett sätt att främja en bättre förvaltning av jorden.

Av liknande skäl kan regeringarna också erbjuda finansiering förnybar energi genom bidragsprogram. Dessa bidrag ges ofta genom en konkurrensutsatt process, och är föremål för vissa villkor. Regeringen, i bevilja stöd, räknar oftast ett projekt inom en viss tidsram, och förväntar sig att projektet slutföras inom de gränser just det landet. Om projektet lyckas upptäcka nya metoder eller typer av förnybar energi, dela den kunskapen med andra grupper kan också krävas.

Oavsett vilken finansieringsmetod förnybar energi väljs, finns det sannolikt att vara både villkor och skattekonsekvenser att överväga. Riskkapitalister, till exempel, kan kräva en högre ränta, eller en betydande ägarandel i bolaget. Som med alla typer av inkomster, kan pengar fick vara föremål för någon typ av inkomstskatt. I vissa fall kan inkomstskatter och andra skatter neutraliseras av skatte incitamentsprogram som syftar till att främja utvecklingen av förnybar energi.

  • En vindkraftpark som också användes till att förnybar energi.
  • En närbild av en solpanel.