Vad är Gips Stilts?

February 6

Gips styltor är ett tillbehör som kan användas vid installation av gipsskivor och förbereda den för målning. Styltor används för att lyfta en arbetare, så att han eller hon inte behöver använda en stege för att nå en hög punkt. De kan användas med en gipsvägg hiss, en anordning som lyfter och håller gips på plats. Med hjälp av en hiss kan eliminera behovet av en assistent och göra gips installation går mycket snabbare. På samma sätt kan styltor påskynda processen av gips installation och reparation.

Tanken bakom drywall styltor är att de lägga till lite höjd till en arbetstagare, så att en stege inte behöver användas för att komma högt platser. De används ungefär som vanliga styltor, med användaren band i styltor och noga gå runt utrymmet. Gips styltor har oftast omfattande benet stärkande att lägga till stöd och göra dem säkrare, och de är utformade för att användas på plan, platta, hårda ytor; de är inte lämpliga för användning på hala eller ojämna ytor.

I vissa regioner, är användningen av gipskartong styltor aktivt motverkas genom säkerhetsmyndigheter. Styltor kan vara mycket farligt. Användaren måste vara fysiskt stark, väl samordnade, och patient, med de flesta skador som kommer från att vidta åtgärder som är för stora, eller inte uppmärksamma saker på golvet. En nedgång i drywall styltor kan vara mycket smärtsamt och kan utsätta någon för en betydande risk för skador, såsom en trasig lem eller huvudskada.

I områden där styltor används, folk vanligtvis lägga ut den utrustning de behöver på höjd innan de börjar, eftersom när pålar har fastspänd på, det är omöjligt att nå golvet. Människor klassiskt montera en stege för att spänna på styltor, kliva utanför stegen när styltor är säkrade och lämnar stegen på plats så att de kan demontera senare. Banden är vanligen justerbara så att de kan vara åtsittande passform runt ankeln och vaden, vilket minskar risken för skador.

Gips styltor ska inspekteras före varje användning för att bekräfta att de är i gott skick. Bultarna ska sitta, inga tecken på utmattning bör vara närvarande, och banden ska vara i bra form och allt stod för. Om en del av de styltor verkar vara skadad eller ser annorlunda ut än vad det brukar göra, måste åtgärdas innan de kan bäras detta problem. Folk bör komma ihåg att de kommer att arbeta med verktyg medan det i styltor, så de behöver styltor som är säkra och tillförlitliga, så att de kan fokusera på sitt arbete istället för att oroa möjligheten av ett fall.