Vad är nära färdig form?

December 27

Fabriker som vill maximera effektiviteten och hålla kostnaderna nere kan välja en nära färdig form tillverkningsstrategi. Enligt en nära färdig form planen syftar tillverkare för att tillverka komponenter som är så nära färdigt skick som möjligt. Till exempel, för ett företag som tillverkar solida metallfästelement kommer att förenkla produktionen slutföra fäst på så få steg som möjligt. Hellre än att börja med ett fast block av metall och använd slipning och frästeknik för att ge och forma fäst, kommer fabriken sannolikt skapa en tärning att kasta den färdiga produkten i ett enda steg.

Nära slutlig form tillverkning kan appliceras på en mängd olika medier. Det är ofta i metallbearbetning, särskilt med titan och andra dyra legeringar. Denna process kan också användas i keramik att göra, där sprut eller gel keramik kan erbjuda ett nära färdig alternativ till målning eller bearbetning. Denna typ av produktionsplan kan även tillämpas på termoplaster produktion, där formsprutning kan ersätta mer traditionella tillverkningsmetoder.

En fabrik som vill ingjuta en nära färdig form systemet kan krävas för att se över hela produktionsprocessen. Snarare än en löpandebandprocess kräver netto nära kombinera många processer i ett enda steg. Detta kan avsevärt påskynda tillverkningsprocessen och ökar produktionstakten i det långa loppet.

En av de främsta fördelarna till nära färdig form produktion är så det uppmuntrar en effektiv användning av material. Istället för att långsamt skapa en widget ur ett solitt block av material, använder företaget exakt rätt mängd material för att gjuta widgeten i en gjutform eller dö. Denna process skär avfall, minskar energianvändningen, och håller kostnaderna nere. Det minskar också det totala antalet maskiner och verktyg som behövs för att slutföra processen, och kan minska arbetskostnaderna för vissa produkter.

Nära färdig form strategier också hjälpa företag att skapa en nästan perfekt produkt. Med hjälp av en form, företagen eliminera fel och producera konsekventa färdiga varor. Denna strategi bidrar till att öka kvalitetskontrollen genom hela företaget.

Denna process är också förknippad med ett antal nackdelar som bör beaktas innan genomförandet nära färdig form planer. Nära nätet kräver ofta fabriker för att investera i all ny utrustning, vilket kan innebära höga initiala kostnader. Detta inkluderar nya metall dör eller formar, liksom nya verktyg och utbildning av medarbetare. Även denna strategi lönar ofta off i form av lägre långsiktig kostnad, kan den höga initiala investeringen gör nära netto utom räckhåll för vissa företag.