Fastställande en ANSI Värde i ett makro

January 20

När du skapar ett makro, kan du använda Asc funktionen att bestämma ANSI värdet av den första bokstaven i en sträng. I tidiga versioner av BASIC, Asc tillbaka ASCII-värdet, men Excel använder endast ANSI-värden. Funktionen använder följande format:

x = Asc (y)

där x är variabel som ANSI värdet bör tilldelas, och y är den sträng som ska analyseras. Det sätt på vilket Asc funktionen fungerar är mycket lik den CODE kalkylbladsfunktionen.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2527) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Fastställande en ANSI Värde i ett makro.