Vilka är fördelarna med en blandekonomi?

July 3

En blandekonomi är ett ekonomiskt system som kännetecknas av införandet av både offentliga och privata företagens önskemål, både regerings planerade aspekter och fri-marknadsaspekter. En ren marknadsekonomi skulle inte innehålla några regeringskontrollerade företag eller statliga föreskrifter, och en rent planerad ekonomi skulle vara helt regleras av regeringen utan oro för marknadskrafterna. Fördelarna med en blandekonomi uppstår främst från det faktum att en sådan ekonomi tenderar att erbjuda betydande frihet för hur man gör affärer samtidigt införa regler som uppmuntrar ekonomisk stabilitet och förebygga vissa motbjudande företag och affärsmetoder. Förmågan hos en regering att uppföra och driva bibliotek, skolor, sjukhus, och en mängd viktiga komponenter i infrastrukturen är en annan av de stora fördelarna med en blandekonomi.

Fördelarna med en blandekonomi kan variera kraftigt utifrån hur ekonomin är blandad. Till exempel, en ekonomi som medger helt gratis och marknadsdrivet företag, men som gör att regeringens kontroll av infrastruktur och tjänster som bibliotek och brottsbekämpning kan anses blandad. Likaså ett strängt reglerat ekonomiskt system med regerings fasta priser som gör att företagare några små frihet över vad de säljer och vem de anställa kan också anses blandat. En väl genomförd blandekonomi bör dock erbjuda fördelar såsom ekonomisk stabilitet och säkerhet.

Förordning är en av de viktigaste aspekterna av statlig planering och kontroll som kan leda till de olika fördelarna med en blandekonomi. Statliga regleringar finns regler som affärsmän måste följa när de gör affärer. Dessa regler tenderar att existera för att säkerställa att ingen har en orättvis fördel när de gör affärer och att företagen inte lura konsumenterna. Olika former av reglering används också för att manipulera räntor och andra faktorer som har omfattande effekter på ekonomin. Ekonomisk stabilitet och förmåga att rättvist bedriva internationell handel bör vara två av de främsta fördelarna med en blandekonomi av denna form, även om det praktiska genomförandet av sådana regler ofta misslyckas.

Olika fördelar med en blandekonomi uppstår även från blandning av offentliga och privata företag tillåts av ett sådant system. Privatpersoner är tillåtna, inom ramen för statlig reglering, för att bedriva sin verksamhet som de finner lämpligt. Regeringar, dock tillåts kontroll över olika grundläggande tjänster, såsom brottsbekämpning och infrastruktur, som annars kan vara svårt eller opraktiskt att dra vinst från inom den privata sektorn. Andra tjänster såsom bibliotek, verktyg, kommunikation och juridiska tjänster kan också erbjudas med olika blandade ekonomiska system.