Hur att beskriva Hyresgäster till Quicken Rental Property Manager

August 18

När du beskriver din hyresfastigheter eller egenskaper i Quicken 2012 Hyra Fastighetschef, måste du beskriva hyresgästerna som bor i fastigheten eller fastigheter. Att beskriva hyresgästerna, gör du så här:

 1. Visa fliken hyresfastighet.
 2. Klicka på knappen Egenskaper och hyresgäster och välj Lägg Hyresgäst.

  Quicken visar Lägg hyresfastighet Hyresgäst dialogrutan.

  Hyresgästerna knappen visar också ett annat kommando, Visa Hyresgäster List. Välj kommandot Visa Hyresgäster listan för att visa ett fönster som listar de tidigare lagt hyresgästerna. Du kan redigera och radera hyresgäster som visas i listan genom att klicka på hyresgästen och klicka antingen på Redigera eller Ta bort knappen.

 3. Beskriv hyresgästen.

  Beskriv hyresgästen genom att klicka på fliken Hyra Detaljer och sedan ange renterâ € s namn i Hyresgästtextrutan Namn och månadshyran i hyran textrutan.

  Välj det bankkonto namn till vilka du € ll deposition hyra i Kontonamn listrutan och fastigheten (eller egendom och enhet) hyresgästen upptar i egenskapslistrutan.

  Du kan ange hyran förfallodagen med hjälp hyran betalas på listrutan.

  Alternativt kan du använda kontaktfliken på Lägg hyresfastighet Hyresgäst fönster för att samla in och lagra kontaktinformation för hyresgästen, inklusive arbets telefonnummer, hemtelefonnummer, e-post och så vidare.

 4. (Valfritt) Dokumentera Hyresavtalet.

  Du kan använda Regler och fliken Avtal att dokumentera hyresavtalet, inspelning poster såsom leasingperioden, hyra startdatum, förseningsavgift, och så vidare.

  Du kan använda fliken deposition för att spela in deposition du samlar i början av hyresavtalet och eventuell deposition du återvänder i slutet av hyresavtalet.

 5. Klicka på OK.

  Quicken visar hyresfastighet flik eller fönster. Hyresgästen eller hyresgäster du € ve lagt visas indragna under hyresfastigheter de upptar.