Hur man investerar i globala Utdelningar

August 26

En vacker sak om utdelning är att de arenâ € t begränsat till USA Du kan gå globalt med utdelning, investera i både mogna, utvecklade ekonomier och tillväxt, snabbväxande ekonomier. I den globala ekonomin, många möjligheter, men var du hittar möjlighet, är risken rätt runt hörnet.

Sett till börsvärde, endast 40 procent av världens € s bolag bosatta på den amerikanska marknaden. Det innebär att genom att enbart investera i USA, stängde du själv av från mer än hälften av investemöjligheter över hela världen. Och om man tittar på ett internationellt index viktat efter var utdelning, 70 procent av dessa investeringar är bosatta utanför USA

I USA, har du tre alternativ: att få in amerikanska depåbevis, investera i globala utdelning baserade fonder eller ETF: er, eller köpa aktier på en utländsk börs.

Investera i amerikanska depåbevis

Amerikanska depåbevis, mer känd som depåbevis, är den absolut enklaste sättet att köpa och direkt egna utländska aktier i USA ADRs-dollar och handel som aktier på den amerikanska aktiemarknaden, men de arenâ € t bestånd. Theyâ € re intyg utfärdade av amerikanska banker som innehar de underliggande utländska aktier på den lokala marknaden och utfärdar certifikaten, eller kvitton, på den amerikanska marknaden för att representera ett visst antal underliggande säkerhet. Vissa ADR representerar två eller flera aktier i den underliggande aktien.

Investera genom en fond eller ETF

Att köpa utländska aktier som inte är tillgängliga som depåbevis, är den bästa vägen för att köpa en internationell fond eller ETF (börshandlad fond). Många fond- och ETF företag erbjuder fonder som spårar lager utomlands. Du kan köpa en fond som spårar hela världen, inklusive eller exklusive amerikanska aktier. Du kan köpa fonder som investerar i bara ett land eller viss del av marknaden, såsom endast Europa eller endast Asien.

Att köpa direkt på utländska börser

Många fullservice mäklare och även vissa rabatt mäklare kan du köpa och sälja aktier direkt på en utländsk börs. För bestånd som don € t handel som depåbevis, köpa erbjuder direkt en fördel och flera potentiella nackdelar. Den ena enda fördelen med direkt handel på utländska börser är att du får tillgång till marknader och lager som inte representeras av depåbevis.