Vad är förhållandet mellan ekonomisk utveckling och befolknings?

February 5

Ekonomisk utveckling och befolknings hänger nära samman, som en svag ekonomi i allmänhet kan inte stödja en stor population, och en stor befolkning behöver en stark ekonomi för att upprätthålla sig själv. Ett givet område ekonomi präglas av tillgången till sådana resurser som råvaror och arbetskraft, produktionskapacitet i form av verktyg och fabriker, samt tillgång och efterfrågan på de olika varor och tjänster som är tillgängliga. En stark ekonomi kan ge för de flesta, om inte alla, av de önskemål och behov hos de som tillhör ett givet ekonomiskt system medan en svag ekonomi kan ofta inte. Ekonomisk utveckling och befolkningstillväxt tenderar att gå hand i hand, som en växande ekonomi kan tillgodose behoven hos en växande befolkning. När en stor befolkningen lider av en vikande ekonomi, kan det dock vara svårt eller omöjligt för människor att få en ordentlig bostad, mat och andra förnödenheter.

Det finns ett brett spektrum av förklaringar till sambandet mellan ekonomisk utveckling och befolkning. En stark ekonomi kan ge människor mer tid och pengar, vilket gör det möjligt för dem att ha och höja fler barn utan att oroa om att ha de nödvändiga resurserna. Starka ekonomier föra ofta om tillgång till bättre sjukvård också, vilket kan minska spädbarnsdödlighet och förlänga livslängd. Ekonomisk utveckling och befolknings tenderar att gå ihop eftersom den ekonomiska utvecklingen leder till förbättringar i många aspekter av ett samhälle som drastiskt påverkar kvaliteten och säkerheten för liv. Dessa inkluderar en hållbar miljö, bostäder, livsmedelskvalitet och tillgänglighet, förbättrad infrastruktur och tillgång till en rad olika sociala tjänster.

Sambandet mellan ekonomisk utveckling och befolknings kan arbeta i omvänd också. En vikande ekonomin kanske inte kan stödja befolkningen i ett givet samhälle. Förvärrade förhållandena kunde förmå människor att ha färre barn, och brist på pengar kan hindra människor från att komma åt högkvalitativ vård. I särskilt dåliga fall kan en vikande ekonomi och med resultera i en förlust av tillgång till kvalitativ mat och bostad, därmed drastiskt minska kapaciteten hos en ekonomi för att stödja en betydande population.

En växande befolkning både kräver och ger för tillväxten av en ekonomi. Större populationer ger fler konsumenter och fler arbetare, så efterfrågan på produkter och tjänster och förmågan att producera dem växa tillsammans. En minskande befolkning, därför resulterar i minskad efterfrågan på varor och tjänster samt en minskning av tillgängliga arbetare. Ekonomisk utveckling och befolkning, då både påverkar varandra, och förändringar i en kan drastiskt skifta riktning mot andra.

  • Som ekonomisk utveckling sker, bör invånarna i en region kunna känna igen förbättringar levnadsstandard, såsom i byggandet av ytterligare vägar.
  • Ekonomisk utveckling och befolknings hänger nära samman, som en svag ekonomi i allmänhet kan inte stödja en stor befolkning.