Vad är en CPAP system?

September 27

En continuous positive airway pressure (CPAP) systemet är en medicinteknisk produkt som är utformad för att hålla en patients luftvägarna öppna samtidigt som ventilationen andnings så att patienten kan andas. Dessa system var ursprungligen används vid behandling av obstruktiv sömnapné (OSA), men de används också i vissa medicinska inställningar såsom intensivvårdsavdelningar. I motsats till andnings ventilatorer som kräver intubation är en CPAP-system mycket enkelt att använda, och det oftast har mindre biverkningar.

Med en CPAP-system, en patient bär antingen en ansiktsmask eller en nasal kudde, och en CPAP-generator är förbunden med en slang. Generatorn skapar en jämn ström av tryckluft som håller patientens luftvägarna öppna, ungefär som hur pressade luften inuti en ballong håller ballongen uppblåst. Om en patient inte kan andas på hans eller hennes egen, ger CPAP-systemet en stadig tillförsel av luft, medan patienter som lider nedläggningar luftvägs när de sover inte kommer att ha erfarenhet luftvägsobstruktioner när du använder en CPAP-system.

För personer med sömnapné, kan en CPAP-enhet göra det lättare att sova hela natten. Patienter med OSA vaknar flera gånger på grund av nedläggningar luftvägs de upplever i sömnen, och de kan utveckla dagtid trötthet och en rad andra problem om apné inte behandlas. Med CPAP, kan patienterna sova tryggt och symtom som snarkning och sömnsvårigheter kommer att lösas. Det kan ta lite tid att vänja sig att sova med maskinen.

CPAP system är vanligtvis inte tillgängliga över disk, eftersom lufttrycket måste förskrivas av läkare. För apné patienter, receptet brukar skriven av en sömn läkare som bestämmer nivån på trycket som krävs för att hålla luftvägarna öppna, medan patienter på sjukhuset kommer att få sina CPAP system justeras av läkare och sjuksköterskor vid behov. Att få rätt tryck är kritisk, eftersom trycket som är för högt kan skada lungorna.

Det finns ett antal varianter på CPAP systemet. En auto-CPAP kommer modulera trycket som svar på patientens andetag, och bi-nivå CPAP-maskiner minska trycket när patienter andas ut. Eftersom patienter ibland klagar över obehag iklädd en CPAP maskin, kan dessa mer avancerade enheter öka efterlevnaden av en CPAP recept genom att göra det lättare för patienten att bära enheten. Vissa CPAP-maskiner kan också fukta luften och utföra andra funktioner, inklusive att logga data om en patients andningsfrekvens.

  • CPAP-system kan hjälpa behandla sömnlöshet.
  • En CPAP-enhet kan hjälpa behandla frågor som högljudd snarkning.
  • Kontinuerliga positivt luftvägstryck (CPAP) maskiner hjälpa behandla människor med sömnapné, en sjukdom som uppstår när en persons andning stannar och startar om när de sover.
  • Personer med sömnapné utvecklar ofta dagtid trötthet.
  • Ibland används för att behandla lindrig sömnapné, nasala band fungerar genom att dra öppna upp näsborrarna, vilket gör det lättare att andas genom näsan.