Vad är Sintring?

October 6

Sintring kan bäst beskrivas som den syntetiska tillverkningen av fasta produkter som använder kontrollerad uppvärmning av pulver råvaror. En effektiv tillämpning av sintring temperatur resulterar i vidhäftningen av pulverkornen till varandra utan att smälta materialet. Denna rätt temperatur är vanligen 3/2 smältpunkten för det speciella materialet. Sintring, men idag en mycket teknisk process som kännetecknas av CAD-system, lasersystem, och plasmasystem, har sina rötter i den gamla metoden för bränning keramik.

Sintring används i allmänhet vid tillverkning av keramiska produkter, emellertid kan förfarandet användas för att forma metall, glas, och plastföremål, samt kompositer och legeringar. Så länge som råmaterialet för en viss produkt är i pulverform, kan produkten vara sintrad. Processerna, naturligtvis, variera kraftigt beroende på den molekylära makeup och smälttemperaturen för pulverkornen, och den slutliga användningen av den sintrade produkten. Fastän till exempel ett plastpulver kan inte sintras till ett metallföremål kan olika pulver, såsom ett keramiskt / metalliskt blandning sintras till ett sammansatt föremål.

Det finns två viktiga metoder för sintrade tillverkning: solid state, och vätskefasen. Som namnet antyder, är solid state sintring fixerings eller formning av pulvermaterial i en produkt utan att faktiskt kondense materialet. Omvänt introducerar Vätskefasförfarandet en flytande steg i processen med upphettning av pulverkornen. Flytande fas sintring är generellt enklare och mer kostnadseffektiv än fast tillstånd. Emellertid är en viss försämring av råmaterialet kommer att inträffa så inte fallet med fast tillstånd processen.

Förutom de två grundläggande sintringsmetoder, är ett antal specifika variationer av dessa metoder också användas vid framställningen av sintrade produkter. Spark plasma sintring, och selektiv lasersintring är två av de metoder som används för att sinter produkter till specifika toleranser och specifikationer. De tidigare användningar pulsad likström (DC) elektriska laddningar att sintra puderdosan huvudsak inifrån och ut, och är snabb och relativt billig, medan den senare metoden ger möjlighet att rikta särskilda delar av föremål som producerats för att förbättra, stegvis, densiteten och porositeten hos produkten.

Sintring har kommit en lång väg sedan de dagar då skottlossningen av keramik var en state-of-the-art sparken tillverkningsprocessen. Fördelarna med sintrade produkter över stämplas, smidda eller gjutna produkter inkluderar högre renhet av råvaror, upprätthållande av renhet genom tillverkningsprocessen, stabilitet repetitiva steg i tillverkningen, och en enhetlig täthet av objektet produceras. Självklart, framsteg inom teknik säkerställa en mer kostnadseffektiv tillverkning av högre kvalitet sintrade produkter.