Vad är prognosen för magcancer?

August 7

Prognosen för magcancer beror på flera faktorer. Prognos kan bero på var magcancer ligger och hur långt det har spridit sig. Faktorer som sträcker sig från iscensättningen av magcancer till behandlingsalternativ kan också påverka den förväntade livslängden för dem som lider av denna sjukdom.

Magsäckscancer förekommer ofta i slemhinnan i magen och invaderar resten av magsäcken som sjukdomen fortskrider. Faran med magcancer är dess förmåga att växa bortom väggarna i mage och invadera andra närliggande organ, såsom tarmen och levern. När magcancer börjar spridas, läkare hänvisa till det som metastaser.

Staging tillåter läkare att kommunicera prognosen för magcancer till patienten. Detta sätter kurs för behandlingsalternativ och ger också en statistiskt baserad prognos för diagnosen magcancer. Magen cancer stadier allt från Stage 0, den minst allvarliga, till steg IV, den allvarligaste.

Prognosen för magcancer diagnostiseras och iscensatt vid 0 är betydligt bättre än de iscensatt I till IV. Vid denna punkt, är cancern bara ligger längs slemhinnan i magen, och patienterna har en bättre chans för en fullständig återhämtning med flera behandlingsalternativ. I etapp I genom Steg IV, de magen cancer flyttas utanför slemhinnan i magen. Steg I magcancer ofta innebär muskelskiktet i magen och upp till sex lymfkörtlar, men det har inte spridit sig till andra organ. Femårsöverlevnaden för steg I cancer varierar från 57% till 71%.

Steg II magcancer involverar 7-15 lymfkörtlar, och tumören kan ha nått det yttre skiktet av magen. Prognosen för magcancer vid steg II är inte lika gynnsam som magcancer iscensatt på Stage 0 eller Stage I. I detta skede är det femåriga överlevnaden mellan 33% och 45%.

Prognosen för magcancer graderad steg III eller steg IV avtar ytterligare. Vid dessa steg, har cancern ofta invaderade ytterligare lymfknutor och organ, såsom levern. De fem-årsöverlevnaden varierar från 4% till steg IV diagnos och 20% för ett steg III diagnos.

Behandling och eventuell prognos för magcancer kommer att relateras till platsen, iscensättning och behandlingsalternativ tillgängliga för varje patient. En patients övergripande hälsa kommer att spela en faktor i återhämtning och förmåga att motstå behandlingen. Behandlingsalternativ kan innefatta kemoterapi, operation för att avlägsna magen eller tumör, och strålbehandling. I vissa fall hela tumören kan avlägsnas, vilket förbättrar patientâ € s chans att överleva.

  • Prognosen för magsäckscancer i ett tidigt skede - innan det har spridit sig till andra organ - är mycket bättre än i de fall som diagnostiseras i senare skeden.
  • Det är viktigt att magcancer diagnostiseras tidigt.
  • Placeringen av magcancer kan påverka en patients prognos.
  • Magcancer behandlingsalternativ är operation.
  • I vissa fall, metastasizes magcancer till andra organ i mag-tarmkanalen.