Vad är en Coral Beauty Angelfish?

April 30

Korall skönhet angelfish är en slående vacker saltvattenfisk, ofta förvaras i hemmet akvarium. Det anses vara en dvärg angelfish och endast växer till omkring 4 inches (10 cm) i längd. Denna spännande fisken har en rundad kropp och ljust färgade fenor, med en serie vertikala ränder som löper längs dess kropp. I det vilda är det ett rev dweller, som bor i en del av de tropiska områdena i Stilla havet, särskilt runt Stora Barriärrevet.

Många angelfish är ganska aggressiva och inte gör bra medlemmar i ett sällskapsakvarium, men korall skönhet angelfish är ganska milda lugn och kommer att passa väl in i de flesta samhällstanksituationer. Den kämpar sällan med andra fiskar, utan föredrar att undvika konflikter när det är möjligt. De kommer att slåss med andra av sin egen sort, dock, så det är bäst att bara hålla en av dessa ängelfisk per tank. Det kommer också nyp och bita på koraller, så det är inte vanligt inrymt i samma tank som en levande revet. Coral skönhet angelfish ska aldrig hållas med större fiskar som kan skada dem, såsom drakfiskar eller havsabborrar.

Även känd som den skumma angelfish och Centropyge bispinosa är korall skönhet angelfish samlats i naturen istället för att tas upp i fångenskap. När samla dessa, med andra saltvattenfisk, måste man vara försiktig så att inte utarma vilda populationer. Samlare stolthet sig ofta på skörd sådan fisk på ett hållbart sätt, vilket säkerställer att denna fisk kommer att fortsätta att utvecklas både i naturen och i hemmet akvarium.

Dessa fiskar är allätare och äter alger samt mjuka koraller och musslor. I fångenskap de föredrar en varierad kost som innehåller både kött och vegetabiliska material för att bibehålla sin hälsa. Ett akvarium med stenar täckta med alger och andra växter är ett perfekt sätt att ge korall skönhet havsängel med riklig färska, levande föda. Fisk som inte får tillräckligt med alger och annat växtmaterial kan börja förlora sin färg och hamna ser bleka eller tvättas ur.

När du skapar en miljö för korall skönhet angelfish, föredrar denna fisk massor av säkra gömställen. Rocks fungerar bäst, och placera "food rocks" på ett sådant sätt att skapa gömställen ökar fiskens komfort och säkerhet. Dessa lite fisk njuta knapra på växter som växer på klipporna, grusa bakom dem när den känner sig hotad eller rädd.