Vad är Konkurs Proceedings?

April 17

Konkurs är den term som används när en domstol har bedömt att en person eller ett företag inte kan lösa sina skulder. Den håller på att försättas i konkurs är känd som ett konkursförfarande. Dessa förfaranden är i allmänhet påbörjas när en framställning har ingivits till lämplig domstol.

Konkurser vanligen hanteras av specialdomstolar. I USA, till exempel, är konkurs vara en federal fråga. Dessa frågor hanteras i US Bankruptcy Court. Dessa domstolar inte höra några andra typer av ärenden.

I vissa länder, som till exempel Singapore, kan konkursförfarande initieras av antingen en gäldenär eller en borgenär. I de orter där en borgenär kan inleda ett konkursförfarande, finns det oftast ett minimibelopp som måste betalas. Till att börja konkursförfarandet, oavsett initierats av gäldenären eller borgenären, behöver en petition allmänhet lämnas till lämplig domstol.

När framställningen har lämnats in och förfarande har inletts, kan beteendet hos både gäldenären och hans borgenärer påverkas. En gäldenär, till exempel, är i allmänhet inte tillåtet att överlåta all egendom. Detta innebär att han inte kan sälja, ge bort eller dölja något han äger. Borgenärerna i allmänhet inte tillåtet att försöka återvinna några skulder direkt från gäldenären. I stället måste alla fordringar hanteras genom rätt kanaler i förfarandet.

Det kan finnas olika typer av konkursförfarandet. I USA, till exempel, är kapitel 7 betraktas likvidation konkurs. Om dessa konkursförfarandet är framgångsrik, kommer en person att försättas i konkurs. Fastighets han har inte rätt att hålla kommer att likvideras eller säljas, av en förvaltare av domstolen. Behållningen i allmänhet används för att betala gäldenärer. Därefter kan gäldenären befrias från allt ansvar för den återstående skulden.

Konkursförfarandet är inte alltid åtagit sig att undvika att återbetala skulder. I vissa fall, människor ansöka om konkurs för att de vill omstrukturera sina skulder. Detta är vanligtvis målet för dem som filen kapitel 13 konkurs. När denna typ av konkursförfarandet är framgångsrika, människor ges en längre period för att betala och planerar att följa för att uppnå återbetalning.

Konkurs hjälper lindra kraven för återbetalning, men det kan resultera i många negativa konsekvenser. En person kan förlora de flesta av sina materiella ägodelar. Han kan också diskvalificeras från att få vissa jobb eller kredit i framtiden. I Singapore kan framgångsrika förfaranden bar en person från internationella resor.

  • Konkursförfarandet inleds när en framställning lämnas in till domstolen.
  • Konkurs kan vara ett alternativ för människor som inte kan betala sina skulder.