Vad är Adaptive design?

April 16

Adaptiv design är att skapa föremål som främjar god tillgänglighet för alla människor. Normalt är denna term i samband med funktionsnedsättning, men alla människor kan teoretiskt dra nytta ändringar vissa objekt att göra dem bättre passar en persons kropp eller själ. De flesta människor tror att skapa objekt och system som är allmänt tillgänglig är att föredra att individuellt modifiera objekt för att öka tillgängligheten, men att nuvarande och praktiska lösningar på levde problem är också oerhört viktigt. De typer av modifieringar karakteristiska för anpassningsbar design är oftast individuell karaktär, men kan hjälpa till med rörlighet, positionering, och även lära.

De flesta objekt och system i världen är konstruerade för en obefintlig "normal" kropp. Adaptiv design är en filosofi som förespråkar att göra ändringar i dessa objekt för att öka användarvänligheten för en individ. Individen ifråga kan ha en mycket specifik funktionsnedsättning, till exempel att inte kunna sitta upprätt, i vilket fall föremålet kan användas i ett antal situationer där sittande är ett problem. Alternativt kan konstruktionen vara avsett att komplettera ett specifikt befintligt objekt, till exempel en rullstol.

En av de mest intressanta funktionerna i anpassningsbar design är att det är, i sin ideala form, mycket individuellt. Även personer med samma funktionshinder kan ha mycket olika behov beroende på detaljerna i att funktionshinder. Därför betonas anpassning av adaptiva produkter. Det är inte alltid möjligt att uppnå en perfekt passform mellan kroppen och tekniken, men en nära match är viktig för att lyckas med dessa produkter.

Alla människor kan dra nytta av adaptiva konstruktionsändringar, men människor som är handikappade kan ha ett enormt från dessa mindre förändringar. Främja sociala aktiviteter och öka tillgången till möjligheter är en av de stora målen för många grupper som fokuserar på denna typ av design. Trots detta är det i allmänhet anses lämpligare både filosofiskt och praktiskt att maximera användarvänligheten för alla människor utan att lägga på modifieringar. Med tanke på skillnaden när konstruerar produkter kan minska behovet av anpassning av dessa produkter, vilket i sin tur främjar sömlös integration av människor som är handikappade.

Det är ofta möjligt att förbättra tillgängligheten använda grundläggande verktyg och konstruktionsmaterial. Individer kan ha möjlighet att bygga adaptiva lösningar med billiga material som kartong eller skum. Dessa produkter är inte alltid den mest attraktiva, men de kan vara mycket funktionell. Många grupper syftar till att hjälpa föräldrar i att skapa dessa objekt för barn och för att ge individer med den teknik de behöver för att fullt ut delta i deras liv.

  • Toaletter kan modifieras så att de är tillgängliga för personer som är beroende av rullstol.
  • Adaptiv designen fokuserar på lättillgänglighet för alla människor.