Vilka är de bästa tipsen för att skapa källartrappan?

July 30

Ungefär som andra träbearbetning projekt, är den viktigaste tips för att bygga källartrappan för att mäta noggrant, sedan åter mått, innan du gör några nedskärningar eller installera. Göra felaktiga mätningar kan leda till en hel del frustration och slöseri med tid och material, så se till att kolla måtten på dina källartrappan noggrant och sedan kontrollera igen. Innan någon styckning, och väl innan de köper något material, är det viktigt att kontrollera lokala lagar och föreskrifter gällande byggandet av källartrappan, som lutningen och längden på trappan kan behöva mätas till en specifik design. Underlåtenhet att göra detta kan innebära böter eller möjligheten att försäkringen inte täcker skadorna bör trapporna misslyckas.

Det svåraste steget i processen för att bygga källartrappan är korrekt mäta och skära stringers, eller ramen hos trappan. Dessa två långa brädor måste kapas till rätt längd, och de måste skäras för att tillåta även avståndet mellan varje trapp landning. Att räkna ut hur många stammar och slitbanor som behövs, måste man mäta från toppen av där trappan börjar rakt ner till källarvåningen. Därefter måste byggaren mäta utåt från detta varumärke till där botten av källartrappan kommer att sluta. Dessa två mätningar kallas uppgång och springa, respektive. Byggaren bör se till att mäta dessa avstånd noggrant, eftersom dessa kommer att avgöra hur många stammar och slitbanor kommer att installeras i trapphuset.

Installera en ledstång efter trapporna är klar är ett klokt beslut för källartrappan, eftersom källare är ofta mörka och svåra att navigera. En ledstång kan lägga till extra stabilitet och säkerhet, och de är i allmänhet ganska lätt att installera. Prefabricerade räcken finns på de flesta timmerupplag eller järnaffärer, och de kan fästas på väggar av olika material snabbt och säkert.

Se till att ha rätt verktyg för byggnation innan du börjar bygga källartrappan. Det är alltid ett klokt beslut att köpa högkvalitativa verktyg, både för säkerheten och användarvänlighet. En byggare behöver mätverktyg som ett måttband, vinkelhake, och nivåerna; Han kommer också att behöva en cirkelsåg för att göra raka snitt, en borr för att installera skruvar eller en hammare för att installera naglar, och skyddsglasögon för att bära under hela processen. Rätt verktyg gör processen mycket enklare och säkrare, så investera klokt i kvalitetsverktyg.

  • En hammare kan behövas för att installera spikar när man bygger källartrappan.