Vad är en CO2 Magnet?

June 5

En koldioxid (CO2) solenoiden är en elektromagnetisk anordning som fungerar som en omkopplare för att styra stopp och flödet av koldioxid i ett slutet system. Det är en liten, men viktig komponent som används med enheter som avger en kontrollerad mängd koldioxid till platser som trädgårdsrum, kammare eller reservoarer. En CO2-solenoiden är vanligen sammansatt av två delar: en solenoid och en magnetventil.

Den första magnet uppfanns av en fransk fysiker vid namn Andre-Marie Ampere i 19th century. Sedan dess har apparaten blivit mer sofistikerade med dess struktur, precision och applikationer. Det finns många andra typer av solenoider som alla har en allmän relation med deras funktion, såsom open-frame solenoider, självhållande solenoider, rörformiga solenoider och olika storlekar av push-pull solenoider. En push-pull magnetfunktioner mest liknande sätt till CO2 solenoiden. Detta är att föredra för CO2 solenoider eftersom de kan ta upp mindre plats och ändå ha tillräckligt med kraft för att styra olika mängder koldioxid release.

Inom CO2 solenoiden, är solenoiden roll för att omvandla elektrisk energi till mekanisk energi, och magnetventilen roll är att använda denna energi för att frigöra gasflödet från en del av ett slutet system till nästa. I trädgårdsodling, är en viss mängd koldioxid som överförs från CO2 tankar, genom regulatorn, genom CO2 magnet och sedan in i trädgården.

I ena änden är solenoider anslutna till en timer eller en koldioxidsensor som talar om när de ska släppa en viss mängd gas. Timern sänder en elektrisk impuls till en fjäder inuti solenoiden som styr gasflödet till solenoidventilen. Impuls fungerar som ett kommando för att skapa en öppning mellan regulatorn och solenoiden, som är vid den andra änden. Detta medger att en specificerad mängd CO2 att avges från systemet. Den exakta mängden av gas som frisätts styrs av regulatorn till vilken CO2-solenoiden är ansluten.

CO2 solenoider oftast används i applikationer som involverar fotosyntes. I program som inte innebär fotosyntes och kräver en konstant nivå av koldioxid, är en CO2 solenoid inte nödvändigt eftersom en regulator kommer ensam att kontrollera CO2-nivåer. CO2 solenoider behövs i växt program eftersom växter använder olika mängder koldioxid under hela dagen. Därför kommer en CO2 solenoid som har en sensor inbyggd i den vet hur mycket CO2 ett akvarium eller växthus behov utifrån växtkonsumtion. Denna funktion förhindrar också koldioxid avfall i en innesluten område.

  • En koldioxid (CO2) solenoiden är en elektromagnetisk anordning som styr stopp och flödet av koldioxid i ett slutet system.