Vad är Disclosure förordningar?

November 14

Disclosure förordningar är lagar som kräver en individ eller en enhet för att avslöja saklig information till utomstående personer eller enheter. Med andra ord, enligt upplysningslagar, kan individer och enheter tvingas att avslöja vad som tidigare ansågs privat information. Till exempel kan en fastighet säljare vara skyldig i vissa jurisdiktioner att ge en potentiell köpare med ett meddelande som beskriver eventuella defekter säljaren vet existerar på fastigheten. De flesta regeringar har antagit upplysnings regler som täcker flera rättsområden, däribland bolagsrätt, fastighetsrätt, och banklagstiftning. Tillverkning, detaljhandel, och spel är exempel på andra branscher som ofta styrs av flaggningsregler.

I företags sammanhang upplysnings lagar kräver ofta företag att redovisa detaljerade finansiella och operativa uppgifter samt management ersättningsstrukturer till statliga myndigheter. I USA, till exempel, Securities and Exchange Commission (SEC) är den myndighet som ansvarar för övervakning och genomförande flaggningsregler. SEC kräver av företagen att följa dessa lagar för att vara noterade på stora amerikanska börserna. Om SEC finner att ett företag har deltagit i avslöjande bedrägeri, kan företaget och dess styrelseledamöter och ledande befattningshavare inför betydande kriminella och civilrättsliga påföljder.

Mängden information som ett företag är skyldigt att offentliggöra allmänhet beror på om företaget är privat eller offentligt ägda. Offentligt ägda bolag vanligtvis måste ge mer detaljerad information än privatägda bolag. Mindre, privatägda företag kan dock bli föremål för ytterligare flaggningsregler om de säljer aktier till investerare för att skaffa kapital.

Många fastighetstransaktioner regleras av flaggningsregler. Vissa stater, provinser och länder kräver säljare att avslöja fysiska förhållanden till potentiella köpare, till exempel om en bit av egendom är belägen i en översvämning vanligt. Andra fastigheter upplysnings lagar kräver säljare att avslöja eventuella defekter som skulle påverka en propertyâ € s värde. Generellt är dessa lagar avsedda att skydda oskyldiga köpare från att köpa en fastighet som innehåller materialfel, som är okända för köparen vid tidpunkten för transaktionen. Föreskrifter Fastighetsupplysnings kan vara svåra att tolka i vissa fall, och debatter över vad som utgör ett materialfel ofta uppstår mellan köpare och säljare.

Bankupplysningslagar kräver vanligtvis banker eller andra finansiella låneinstitut avslöja krediter och lån information till sina kunder. Till exempel, om en individ tar ut en bil lån från en bank, banken vanligtvis krävs enligt lag att offentliggöra villkoren för lånet. Även kredit- och lånelagar upplysnings varierar från land till land, belagd information lämnas ut innehåller ofta minsta månatliga betalningar, finansiella kostnader, ränta beräkning, och processen för hantering av fakturering tvist.

  • Information föremål för offentliggörande inkluderar ofta processen för hantering av fakturering.
  • En säljare ska offentliggöra väsentliga fel på en fastighet under fastighetstransaktioner.