Vilka är de olika typerna av kognitiv behandling?

January 2

Kognitiv behandling är en form av psykisk hälsa behandling som fokuserar på att hjälpa individer att ändra deras uppfattning om en viss situation. Målet med dessa typer av behandlingar är att hjälpa patienten att identifiera vad som orsakar störande perception, sedan framgångsrikt röra sig bort från den uppfattningen till en som är mindre traumatiskt. Det finns flera olika former av behandling som kan användas såväl individuellt som kollektivt, för att uppnå det önskade resultatet.

Problem med kognition är i centrum för många fall av depression och ångest. Med tiden har något skett som snedvrider den individualâ € s världsbild, vilket resulterar i situationer där individen utvecklar extrem apati och en brist på intresse för någonting. Dessa samma händelser kan också orsaka ångestattacker som verkar komma från ingenstans. När den inte behandlas, kan depression och ångest öppna dörren för utveckling av många olika typer av fobier som ytterligare begränsar möjligheten för den enskilde att fungera.

En av de första metoder för kognitiv behandling kallas samtalsterapi. Många människor är bekanta med detta begrepp; en utbildad kurator bringar tid med en patient, vilket gör honom eller henne för att prata om allt som kommer att tänka på. Rådgivaren använder frågor för att vägleda patienten att upptäcka vad som orsakar denna skeva bild av verkligheten, komma till rätta med det, och så småningom övervinna problemet. Medan många människor antar att rådgivaren eller therapistâ € s uppgift är att lämna patienten ett botemedel, är det faktum att samtalsterapi kräver aktivt deltagande av patienten för att avslöja de bakomliggande orsakerna till den kognitiva koppla ur och att avgöra hur reparera skadan.

Tillsammans med samtalsterapi, är beteendeterapi också en av de mer viktiga verktyg som används i processen för kognitiv behandling. Detta tillvägagångssätt syftar till att ändra synen på vad som orsakar de kognitiva problem för patienten. Till exempel kan en patient som lider med panikattacker förses med mentala övningar som hjälper till att lugna de farhågor som uppstår när mitt uppe i attacken. Detta kan bidra till att minimera förekomsten av snabbt återkommande episoder som ofta uppfattas av den enskilde som en lång panikattack. Då patienten börjar att framgångsrikt röra sig genom en attack blir ångesten mindre skrämmande och lättare att övervinna.

Denna form av kognitiv terapi har många former, men en av de mer populära metoder för kognitiv behandling i dag kallas kognitiv beteendeterapi, eller KBT. KBT har varit oerhört hjälpsamma med människor som lider av ångest, samt fobier såsom agorafobi. En terapeut använder denna metod hjälper till att utrusta patienten med verktyg som kan användas i alla miljöer för att flyta igenom och därigenom övervinna en panikattack. Medan effektiva, kräver KBT engagemang från patienten, och är sällan en övernattning bota. Det är dock inte ovanligt att patienter att se förbättringar inom en månad till sex månader.

  • Bruket att journalföring kan införlivas i kognitiv beteendeterapi.
  • Samtalsterapi är en av de första metoder för kognitiv behandling.
  • Att övervinna rädslan ibland innebär att konfrontera det som en person är rädd för, till exempel höjder, för att bli desensitized till den.
  • Någon som lider av agorafobi kan ha nytta av kognitiv beteendeterapi.
  • Kognitiv behandling kan utformas för att hjälpa människor med panikattacker.