Vad är kopplingen mellan minne och koncentration?

September 23

Minnet beskriver en förmåga att minnas vissa händelser, fakta och kunskaper samtidigt koncentrationen avser förmågan att fokusera sin uppmärksamhet på något visst ämne eller en del av miljön med uteslutande av andra. Den tydligaste kopplingen mellan minne och koncentration kan ses i det faktum att människor är mer benägna att komma ihåg information eller händelser som de koncentrerar. En person som koncentrerar sig på att läsa en bok, till exempel, är mer benägna att komma ihåg information från boken än texter från en låt spelas i bakgrunden. En annan koppling mellan minne och koncentration är tydligt i det faktum att det i vissa fall, minne faktiskt styr koncentration; människor tenderar att rikta sin fokus på miljön utifrån deras minnen, eftersom minnet kan ge sammanhang för koncentration.

Ökad koncentration förbättrar ens förmåga att begå olika aspekter av de föremål av koncentrationen till minnet. Denna koppling mellan minne och koncentration är av stort intresse för psykologer, pedagoger och elever. Memorering är en viktig aspekt av utbildning i både den akademiska världen och i arbetsträning. De lärande kan använda anslutningen mellan minne och koncentration för att förbättra den hastighet med vilken de är i stånd att memorera information. Det finns många olika åtgärder som man kan vidta för att förbättra sin koncentration, vilket förbättrar minnet.

Minne och koncentration kan drastiskt förbättras genom att styra sin inlärningsmiljö. Undvika distraktioner såsom telefoner, bakgrundsmusik och tv gör att man kan rikta uppmärksamheten på det material som måste memoreras. Även om dessa distraktioner kvar i bakgrunden, kan de ändå störa koncentrationen och därmed minska effektiviteten av kopplingen mellan minne och koncentration. Att studera i ett lugnt utrymme som innehåller alla nödvändiga läromedel och inga distraktioner skyddar ens koncentration mot yttre distraktion och kan avsevärt förbättra den hastighet med vilken man kan memorera en stor mängd information.

Kopplingen mellan minne och koncentration fungerar åt båda hållen - minnet kan ha en direkt effekt på hur man fokuserar sin koncentration. Detta gäller särskilt i välbekanta miljöer där man har tillbringat en hel del tid. I en ny miljö, såsom ett nytt kontor, en individ som behöver en penna kommer sannolikt söka tjänst tills han hittar vad han söker. Någon som känner till kontoret och ställning poster inom kontoret kommer att rikta sin koncentration på en plats där han vet, baserat på tidigare erfarenheter, att han kommer att hitta en penna. Minne därför riktar koncentration i sådana situationer.

  • Ökad koncentration förbättrar ens förmåga att begå olika aspekter av de föremål av koncentrationen till minnet.
  • Koncentrations övningar kan hjälpa en person att förbättra mental vilja och förmåga att fokusera utan distraktioner.
  • Minnet hänvisar till en persons förmåga att minnas fakta, händelser och färdigheter.
  • Koncentration refererar till ens förmåga fokus på en viss uppgift.