Vad är en Vibrograph?

October 18

En vibrograph är en anordning som känner av vibrationer och diagram dem. Dessa enheter kan användas i en rad olika inställningar, och några kreativa individer har även gjort en egen för specialprojekt. Många företag tillverkar vibrographs för olika tillämpningar, och de är tillgängliga för försäljning via leverantörer av vetenskaplig utrustning, samt direkt genom vissa tillverkare. Många tillverkare kan också skapa anpassade utrustning för specialiserade applikationer på beställning från kunder.

En användning för en vibrograph i urmakeri. När människor arbetar på klockor, kan de använda en vibrograph att kontrollera noggrannheten. Enheten loggar varje tick, liksom andra vibrationer genereras, och dessa data kan användas för att bestämma hur exakt tidtagning enheten är. Med hjälp av en vibrograph, är det möjligt att extrapolera noggrannhet över en period av månader eller år. Dessa enheter används för att kontrollera om nya klockor, för att bekräfta att reparationer är tillfredsställande, och att samla information om en klocka som behöver repareras innan reparationer påbörjas.

En annan användning för vibrographs är i utrustning för övervakning. En vibrograph kan fästas på en del av utrustningen för att tillhandahålla uppgifter om vibrationerna från utrustningen. Avvikelser kan tyda på att det finns ett problem som för mycket tryck, en lös del, eller en del som är på väg att bryta. Den vibrograph kan användas för att fånga problem innan en mänsklig operatör märker dem, potentiellt spara på dyra reparationer genom att låta frågor som skall behandlas snabbt. Enheten kan även användas för att kontrollera om utförandet av en utrustning som verkar vara felaktiga.

Vibrographs används också för att övervaka vibrationer vid en plats. I en vibrograph undersökning, är en vibrograph kvar på en plats under en viss period för att registrera alla vibrationer. Detta kan vara användbart för att avgöra om vibrationer förekommer i en rad som kan vara farligt. Till exempel kan konstruktionen hota en historisk byggnad genom att utsätta det för intensiva vibrationer. En vibrograph kunde användas för att bekräfta att vibrationer är på ett säkert område när besättningarna arbetar på vägar, nya byggnader, och så vidare.

Det finns andra program där man kan vara användbara för att samla information om vibrationer. Mining och andra industrier som använder sprängämnen ibland använda dessa maskiner för att övervaka säkerheten och för att bekräfta att avgifterna är placerade på rätt plats, till exempel. Vibrograph undersökningar kan också ge information om effekterna av geologisk aktivitet, konstruktion, passerande fordon, och så vidare när folk studerar ömtåliga miljöer och strukturer.

  • När människor arbetar på klockor, kan de använda en vibrograph att kontrollera noggrannheten.