Fastställande av Current Directory

July 28

Om du programmerar makron i VBA, är det ofta bra att veta den katalog som Windows känner är den nuvarande. Du kan ta reda på vilken katalog är aktuell genom att använda följande syntax:

Mydir = CurDir

När denna linje körs kommer Mydir (en sträng) vara lika med den fullständiga sökvägen för den aktuella katalogen.

Förstå att den väg som returneras av CurDir är vägen att Windows känner är den aktuella katalogen, inte den väg som Excel känner är den aktuella katalogen. Med andra ord kommer CurDir inte tillbaka en väg som är lika med den aktuella sökvägen där du arbetar med dina arbetsböcker. CurDir speglar katalog ställts in med chdir kommandot, vilket beskrivs i en annan ExcelTip.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (9363) gäller för Microsoft Excel 2007, 2010 och 2013. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet i Excel här: Fastställande av Current Directory.