Att hitta Nth roten ur ett tal

March 14

Du kanske undrar hur man använder Excel för att härleda olika rötter i ett antal. Att hitta en kvadratrot är enkelt: du bara använda ROT-funktionen. Exempelvis följande returnerar kvadratroten av värdet i cell B7:

= SQRT (B7)

Vad sägs om olika rötter, dock? Vad händer om du vill ha den femte roten av värdet i B7, istället för kvadratroten? Såvida du inte är en math wiz (och jag är inte), kan svaret inte vara så självklara. Allt du behöver så är höja värdet på kraften i 1 / n. Till exempel, om du vill att femte roten till B7, då du skulle använda följande formel:

= B7 ^ (5/1)

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (12350) gäller Microsoft Excel 2007 och 2010. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet i Excel här: Att hitta Nth Root ett nummer.