Vilka är de olika Change Management Tekniker?

March 26

Ändra tekniker hjälpa en organisationsplan förändring på ett sätt som minimerar negativ påverkan på företagets resultat och anställdas moral. Tillämpa förändringsledningsmetoder innebär en kombination av taktik som syftar till att göra ändringen smidigt samtidigt ta itu med eventuella problem som uppstår till följd av förändringen. Tekniker som används i förändringsarbete inkluderar uppbyggnad för förändringen, hantera hur snabbt organisationen gör förändringen, och tillämpa effektiva metoder för att hantera motstånd mot förändringen. Förutom att ta itu med psykologiska effekterna av förändringen, förändringsledningsmetoder inkluderar även hantera budgetar och prestationstidslinjer med anknytning till förändringen.

När ett företag gör en förändring som ett drag, en förändring i förvaltningen, eller ett nytt datasystem, kommer förändringen orsaka stress på medlemmarna i organisationen och kan påverka funktionen. Förändringsarbete är ett system som används för att hantera förändring inom en organisation. Två lika viktiga aspekter av att göra en smidig övergång är de psykologiska aspekterna och planeringsaspekter förändringen.

Framgångsrikt ingenjörs förändring innebär noggrant utforma budgetar och förfaranden som gör förändring smidigt, minimalt avbryta funktionen av verksamheten eller organisationen. Ändra management planerare måste överväga kostnaderna, fördelar och hinder som sannolikt kommer att komma upp under en förändring. De måste sedan använda denna information för att orkestrera en smidig övergång till det nya sättet att arbeta. Detta kan inkludera att göra grad fysiska förändringar som att flytta möbler eller tillkännage eventuella avbrott som gjorts under en förändring, såsom offline tid som företag webbplats migrerar till en ny server.

Psykologiska tekniker förändringshantering är viktiga eftersom mänskligt motstånd eller förvirring som ett resultat av förändring kan avbryta en smidig övergång, vilket orsakar kostnader för bolaget. Framför allt den viktigaste av de psykologiska tekniker förändringshantering är att hålla kommunikationskanalerna öppna mellan ledarna och medlemmarna i organisationen. När kommunikationskanaler är tillgängliga, kan organisationen management lättare åtgärda problem, korrigera missuppfattningar, och förstå åsikter om förändringen. Att hålla kommunikationskanalerna öppna är också viktigt att ta itu rädslan för organisationens medlemmar som inte håller med förändringen.

Motstånd mot förändring inom en organisation bör inte ses som negativt beteende eller som en attack på organisationen eller dess ledning. Generellt medlemmar i en organisation motstå förändring eftersom de ärligt vill att organisationen ska lyckas och se ändringarna som ett hot mot organisationens framgång. När adresse motstånd mot förändring är det viktigt att träffa resistenta medlemmar att ta itu med sina problem tidigt i processen. Ju längre ledningen väntar med att ta itu med den oro som individer, desto mer sannolikt är det att få stöd i sitt motstånd från andra medlemmar.