Vilka är de olika typer av optioner Trading Tools?

June 8

Framgångsrik alternativ handel kräver en arsenal av alternativ handel verktyg. De olika typer av optioner handel verktyg är kedjor, greker, grafer, och volatilitetsstudier. Dessa fyra verktyg är det viktigaste för att skapa de olika alternativet strategier. Utan dessa verktyg är alternativ handel inget annat än spel.

Optionskedjor ger lösenpriser och optionspremier. Premierna är de priser som betalats för de olika lösenpriser. Lösenpriset är det pris till vilket avtalet kan exorcism.

Spridningen, som är skillnaden mellan köp- och säljkurs, är också på alternativet kedjan. Volym och öppen intresse för varje enskild option kan ge näringsidkaren med marknadssentimentet informationen. Optionskedjorna är sorterade efter slutmånad.

Options greker är nödvändigt att fastställa många faktorer som påverkar värdet av kontraktet. Delta används för att beräkna värdet av optionen i förhållande till rörelsen av spotpriset på den underliggande tillgången, och gamma beräknar förhållandet mellan deltat till rörelse i underliggande spotpriset. Vega beräknar värdet av optionen i förhållande till den implicita volatiliteten. Theta är den verkliga förlusten i tidsvärde som alternativet närmar utgången, och rho bestämmer värdet i förhållande till räntor. När sätta ihop, grekerna bestämma värdet av ett optionsavtal.

Options grafer kan vara en ovärderlig tillgång i den arsenal av alternativ handel verktyg. De är ett visuellt verktyg, och många handlare svarar bra på visuella handels tolkningar. Grafer visar värdet och resultatet av handeln under olika marknadsförhållanden. En förändring av den implicita volatiliteten kommer att ändra resultatet av handeln.

Tid till utgången påverkar optionsvärdet. Prisförändringen på den underliggande tillgången är av största vikt. Alla dessa faktorer kan kartläggas i grafisk form.

Volatilitets studier bör analyseras innan alternativet position indikeras. Den allmänna tumregel är att man ska köpa låg volatilitet och sälja hög volatilitet. Implicit volatilitet i förhållande till historiska volatilitet och i förhållande till de senaste historiska data kan kartläggas. Alternativet näringsidkare kan få en känsla av den allmänna inriktningen och förutse framtida riktad rörelse på volatiliteten diagrammet. Dessa olika typer av alternativ handel verktyg finns tillgängliga från olika källor.

Rådgivning också kan betraktas som ett alternativ handel verktyg. Rådgivning är tillgängliga genom prenumeration. Alternativ handel programvara kan vara ganska dyra att köpa. Programvaran kan erbjudas av optionsmäklare gratis med ett konto. Många program finns tillgängliga gratis på olika webbplatser.

  • Handelspriserna i realtid, finansiell modellering, och en förmåga att vända ingenjör nya handelsstrategier för provning är några egenskaper hos optioner handel program.