Vad är ett Utsläpp Inspektion?

June 26

En inspektion utsläppen är en utvärdering genomförts för att bestämma vilka typer av utsläpp som produceras av ett fordon eller anläggning, samt i vilka volymer. I vissa fall är sådana inspektioner som krävs enligt lag, och i andra, kan de vara frivilligt. Utsläpps inspektörerna få särskild utbildning för att lära sig att utföra testning utsläppen med korrekt kalibrerad och kontrollerad utrustning för att få konsekventa och objektiva resultat.

Fordons inspektioner är en av de vanligaste tillämpningarna av inspektionen utsläpp. Nya bilmodeller brukar utvärderas för utsläpp för att se till att de faller inom statliga normer och människor som vill registrera fordon kan vara skyldiga att lämna de senaste testutsläppsresultat. Om bilens avgasreningssystem inte fungerar, kommer de att behöva repareras så att bilen kan passera inspektion. Bilar som inte kan inte registreras, om det inte finns ett särskilt undantag; i vissa regioner, till exempel, veteranbilar är inte hålls till samma standard föroreningar.

Faciliteter som kraftverk och tillverkande företag kan också utsättas för inspektioner utsläpp. I detta fall är de system som används för att ventilera avgaser kontrolleras för att se till att de är i gott skick och luftprover kan samlas för att se vad anläggningen avger. Om det är inom förorenings toleranser, får anläggningen ett pass och inspektionen utsläpp visar att bolaget genererar farliga halter av föroreningar, kan det få böta och beordrades att vidta åtgärder för att avhjälpa problemet.

En funktion av en inspektion utsläppen är att skydda folkhälsan. Utsläppen kan vara farligt, särskilt i stora volymer, och fånga dem innan de blir ett problem kan begränsa kostnader i samband med luftvägssjukdomar och andra medicinska problem. Dessutom är miljöskydd ett bekymmer. Utsläppen av vissa föreningar har kopplats med skador på miljön, från ozonnedbrytande till förorening av vattendrag. Att hålla låga föroreningshåller miljöhälsa och skyddar framtida generationer.

Normerna för utsläpp varierar kraftigt. Vissa nationer har mycket stränga krav, medan andra kan vara mer släpphänt. Cap och handelsprogram, där övergripande föroreningar är täckta och företag som producerar mindre föroreningar än standard kan handla krediter med företag som producerar mer föroreningar, är en populär metod för att kontrollera föroreningar. Utsläpps inspektioner kan användas för att verkställa sådana program med en pålitlig tredje part, snarare än självrapportering, där företag har uppenbara incitament att anpassa siffrorna på en inspektion utsläppen till deras fördel om de kan se ett sätt att göra det.

  • Stater kräver inspektioner utsläpps som testar de typer och mängder av gaser som frigörs i avgaserna på en bil eller lastbil.
  • EGR-ventilen filtrerar ångor för att förhindra alltför stora föroreningar från att släppas i en bils utsläpp. Det är ofta testas som en del av en inspektion fordonsutsläppen.
  • Kraftverk utsätts för inspektioner utsläpps.
  • Utsläpp Bil bidrar till luftföroreningar.