Vad är en Due Process utfrågning?

June 27

En rättssäkerhet hörsel tillåter en person att svara på statliga åtgärder som skulle beröva personen av liv, frihet eller egendom. Generellt ger ett korrekt förfarande hörsel en person att svara på negativa påståenden, nuvarande bevis mot dessa påståenden och invändningar. Due process innebär att en neutral beslutsfattare kommer att genomföra förhöret och göra ett beslut. Beslutsfattaren är inte nödvändigtvis en domare. Det kan vara ett förhörsombud, en utfrågning panel, en jury, eller någon annan tjänsteman som ansvarar för att genomföra förhöret.

Den femte tillägget till den amerikanska konstitutionen förpliktar den federala regeringen att ge människor med procedur rättssäkerhet. Den 14: e tillägget till Förenta staternas konstitution gäller delstatsregeringar, och det kräver delstatsregeringen för att ge människor med procedur rättssäkerhet. Syftet med rättssäkerhet är att säkerställa att regeringen inte agerar godtyckligt. Det skyddar enskildas rättigheter från statliga övergrepp. Den typ av rättssäkerhet hörsel, kommer dock att variera beroende på vilken typ av personligt intresse som är i fara.

För att illustrera, människor i USA har en fastighet intresse av att få en utbildning eftersom skolgång är obligatorisk. Om en skola verkar för att avbryta en student i 10 dagar eller mer, är skolan skyldig att ge den studerande en korrekt rättsförfarande utfrågning före upphängning. Skolan är också skyldiga att ge den studerande varsel om varför man vill avbryta honom eller henne. Den rättssäkerhet hörsel tillåter eleven att förklara varför skolan inte bör vidta åtgärder för att avbryta. Om en skola avbryter studenten för mindre än 10 dagar, är det inte nödvändigt att ge en korrekt rättsförfarande utfrågning om den inte har antagit riktlinjer och förfaranden för att fastställa att den måste.

En skola kan omedelbart ta bort eller avbryta en student, om studenten utgör ett omedelbart hot mot skolan eller andra elever. Skolan skulle dock behöva ge den studerande en korrekt rättsförfarande hörsel så snart som möjligt efter det att omedelbart borttagande att uppfylla sina skyldigheter enligt den amerikanska konstitutionen. En skola är inte skyldig att ge en korrekt förfarande utfrågning till en student om skolan avbryter en student för att inte uppfylla vissa akademiska krav så länge eleven var medveten om att han eller hon inte uppfyller dessa krav och hade en möjlighet att rätta sådana brister.

  • I USA är vederbörliga processuella rättigheter som garanteras av den femte Ändring, del av Bill of Rights.