Vad är Immunodiffusion?

March 3

Immunodiffusion är ett laboratorietest teknik människor kan använda för att kontrollera förekomsten av antikroppar i ett prov och bestämma deras koncentration. I detta test, en tekniker tillför antikroppar och antigener separat till en platta fylld med ett halvfast medium som agargel. Plattan lämnas ensam att mogna, och såsom antigenerna och antikropparna diffundera genom mediet, de binder till varandra och skapa synliga utfällningar teknikern kan se på ytan av materialet. Dessa kan användas för att bekräfta närvaron av en given antikropp och för att bestämma koncentrationen i provet som användes för testet.

Flera olika immunodiffusion tekniker används i laboratorier, inklusive radiella och Ouchterlony dubbel immundiffusion. Exempelmaterial kan innefatta uppslamningar av mänskliga celler, vävnads avskrap, och andra material. I vissa tester, finns flera hål skapas i mediet och fylld med olika antigener för att kontrollera om en array av svaren. Om provet innehåller en antikropp mot ett av antigenerna som placerats i gelén kommer den att reagera, vilket skapar en rad eller ring, beroende på provet och vilken typ av test.

Detta är en bland ett sortiment av immunologi labbtester människor kan använda för att samla in information om ett prov med okända egenskaper. Om antikroppar finns, betyder det att provet kommer från en person antingen aktivt bekämpa en infektion, eller med en historia av exponering för ett givet antigen. Koncentrationen kan ge information om tidpunkten för exponeringen. Det brukar ta minst 24 timmar för plattan att mogna så teknikern kan ta en läsning. Det finns också en risk för att ett falskt negativt om det finns ett problem med provet eller antigenerna teknikern använder i testet.

En läkare kan begära en immunodiffusionstest att samla information om en patient, eller detta test kan vara en del av den vetenskapliga forskningen. De antikroppar och antigener behöver inte vara människa i ursprung; samma provning kan användas för djur samt. I testresultaten, kommer teknikern diskutera material som används, om ett svar inträffade, och intensiteten i svaret. Denna information kan användas för att gå vidare med diagnos eller behandling av patienten.

Testerna är tillgängliga vid en viss lab varierar. De flesta labb publicerar kataloger med information om deras tester kapacitet och prissättning så att folk kan besluta om att skicka prover för testning. Labs erbjuder immunodiffusion test får inte erbjuda alla typer, och detta kan vara viktigt för en läkare eller forskare att veta om.

  • Immunodiffusion är ett laboratorietest teknik människor kan använda för att kontrollera förekomsten av antikroppar i ett prov.