Vad är Modulbyggnader?

February 5

Modulbyggnader är byggnader som är tillverkade av förtillverkade tre dimensionella komponenter tillverkade i en fabrik. En enkel modulär byggnad kan vara tillverkad av en enda sektion, medan mer komplexa strukturer tillverkas genom att fästa flera sektioner tillsammans. Modulbyggnader kan användas för en mängd olika ändamål, från tillfälliga bostäder efter en naturkatastrof att upprätta en permanent anläggning som en gymnastiksal på en skola webbplats.

När en modulbyggnad beställs, kan det vara en anpassad byggnad, eller beställas från ett företags befintliga sortiment av produkter. I endera fallet sker konstruktion inomhus i en fabriksmiljö, med fabriken skapa en eller flera moduler, beroende på storleken av byggnaden. Varje modul är helt fristående, inklusive allt från tak till elektriska ledningar, och modulerna är helt klar inuti. Storleken på modulerna är i allmänhet begränsad av enkel transport, med företag som inte gör moduler som är för stort eller för farligt att röra sig lätt.

När modulerna är klar, kan de transporteras till den plats där den modulära byggnaden kommer att installeras. Webbplatsen kan förberedas med en tillfällig eller permanent stiftelse, beroende på hur byggnaden kommer att användas, och byggnaden kan låsas på fundamentet och andra moduler för att göra det klart för användning. En modulbyggnad kan vara tillfällig, semi-permanent, eller permanent karaktär.

En av de stora fördelarna för modulär konstruktion är att den är mycket snabb, och det tenderar att vara billigare än en plats-byggda struktur. Tillverkarna är inte begränsade av frågor som dåligt väder eller det nyckfulla lokal arbetskraft, och att de har en hel del erfarenhet, kan de sätta strukturer ihop snabbt och väl. Eftersom modulbyggnader måste motstå sjöfart, de också tenderar att vara mer jordbävning och väderbeständig än platsbyggda konstruktioner.

Modulbyggnader är också kända som tillverkade eller prefab strukturer. I vissa delar av världen, har denna byggteknik inför betydande konsument opposition, med konsumenter tittar sådana strukturer som billig eller klibbig. I själva verket, modulbyggnader kör allt från mycket låga kostnadsstrukturer som är av dålig kvalitet, till mycket solida, eleganta byggnader som presenterar det senaste inom modern design innovationer. Vissa företag faktiskt väljer att specialisera sig på high-end modulär konstruktion, som erbjuder funktioner som ökad miljövänlighet under byggprocessen, och slutade strukturer som är särskilt utformade för att vara mer energieffektiva.

  • Modulbyggnader är också kända som tillverkade eller prefab strukturer.