Importera och exportera i Dreamweaver

November 2

Adobe Creative Suite 5 kan du importera och exportera filer i Dreamweaver. Verktyg finns som gör att du tappar infödda bilder i Dreamweaver samt ino InDesign, Illustrator och Flash.

Import i Dreamweaver

I Dreamweaver kan du importera flera olika typer av filer till en webbplats du skapar:

  • Infoga bilder och andra medier som Flash, Flashpaper, och Flash Video via menyn Infoga.
  • Importera XML-filer och XHTML-dokument exporteras från InDesign.
  • Klipp och klistra in en skiktad fil i Photoshop. Välj bara Redigera → Kopiera samman och klistra in filen direkt i Dreamweaver. En Förhandsvisning öppnas, och du kan sedan optimera bilden för webben. Välj dina inställningar och klicka på OK.

    Importera och exportera i Dreamweaver

Export Dreamweaver innehåll

I Dreamweaver kan du exportera dina webbplatser så att de är förberedda för publicering och redo att placeras på en levande webbplats. Webbplatsen du arbetar på i Dreamweaver exporteras till hårddisken innan du sätter den någonstans på en server.

HTML stilar som används i en webbplats som du arbetar med kan exporteras och sparas som ett XML-dokument, vilket i sin tur kan återanvändas vid behov. Dessa filer kan sedan importeras till en annan Dreamweaver projekt du arbetar med.