Vad är en Rotary Magnet?

October 27

En roterande solenoid är en elektromekanisk anordning som använder solenoider att skapa rotationsmoment. Det finns flera program för dessa roterande solenoider på så skilda områden som säkerhet, sjukvård och industri. Jämfört med andra former av att skapa vridmoment, erbjuder en roterande magnet flera olika fördelar. Att vara relativt kompakta enheter, men dessa typer av solenoider har också vissa nackdelar som intensifiera som enheterna ålder och förlorar sin makt.

Solenoider är ofta gjorda av koppartrådar lindade kring en magnetisk kärna som skapar ett magnetfält under spänning. Dessa solenoider verkar på en roterande mekanism som lager och skapa vridmoment genom magnetiska krafter. I många fall är denna rotation direkt ansluten till en roterande ankare som sedan kan kopplas till maskinen kräver rotationsrörelsen. Variabla vridmoment kan produceras genom denna effekt och ofta beror på storleken av solenoiderna och de roterande mekanismerna.

Program som använder en roterande magnet anses skiftande, eftersom många maskiner och apparater kräver särskilda rotationskrafter. Säkerhetsmekanismer, till exempel, använder ofta roterande solenoider för att aktivera eller inaktivera komplexa lås som de som finns på valv. Medicinska instrument kan också använda sig av roterande solenoider, kanske för att kontrollera vätsketryck eller aktivera pumpar; dialysmaskiner, till exempel, ofta införliva dessa typer av solenoider. Med hjälp av en roterande magnet ofta anses vanligast inom industriella applikationer såsom löpande band och automatiserade maskiner.

Det finns flera fördelar med att använda en roterande solenoid jämfört med andra roterande mekanismer. De är ofta anses relativt billig, ger den nödvändiga vridmoment utan att vara alltför dyrt. I allmänhet är dessa typer av solenoider förbrukar också mindre ström än vissa andra mekanismer som ger samma moment. En roterande magnet kan också pågå längre än vissa andra mekanismer, vilket är en stor fördel för långsiktig industrimaskiner. Vissa typer av roterande solenoider roterar även båda sätten med samma moment, vilket anses vara en svår uppgift att uppnå med låg effekt mekanismer.

Nackdelar med att använda en roterande magnet gräns hur många program kan använda sig av dessa enheter. Rotary solenoider är ofta begränsade i vridmoment om de inte kombineras med andra metoder för att skapa de nödvändiga krafterna. De roterande mekanismerna kan slitas ut så småningom, vilket kan förkorta livslängden för en solenoid. Dessutom är startmomentet för många roterande solenoider mindre än några liknande enheter, ett faktum som kan begränsa deras användning till applikationer som har råd med en svagare start rotation.