Vad är kopplingen mellan produktivitet och ekonomisk tillväxt?

March 16

Ekonomisk tillväxt kännetecknas av en ökning av en ekonomis förmåga att sörja för de önskemål och behov hos dem som tillhör ett givet samhälle. Produktivitet och ekonomisk tillväxt är nära kopplade eftersom den ekonomiska tillväxten sker när produktivitetsökningar för att möjliggöra en sådan tillväxt. Produktiviteten uppstår när olika råvaror och andra produktiva förutsättningar, såsom arbetskraft och teknik, används för att göra några slutprodukt som säljs till och används av konsumenterna. När produktiviteten minskar utan en motsvarande minskning av efterfrågan, priserna stiger och färre människor kan få vad de vill ha eller behöver, så den ekonomiska tillväxten inte sker.

Det finns många olika faktorer som kan bidra till ökningar eller minskningar i produktivitet och ekonomisk tillväxt. Tillgänglighet av nödvändiga resurser och råvaror, till exempel, är en förutsättning för att någon produktion skall ske. Ökar den totala sysselsättningsnivån i ett samhälle och mängden produktivitet där varje individ är kapabel är också viktigt för en total ökning i båda. Ytterligare faktorer, såsom teknik och regeringens politik, kan också avsevärt påverka ett samhälles produktionsförmåga. Med en ökning av produktiviteten, är ett givet samhälle möjlighet att direkt eller indirekt ge fler människor med vad de behöver eller vill ha, vilket leder till ekonomisk tillväxt.

Ökad produktivitet kan ses som en minskning i den ingående nödvändig för att erhålla samma utdata. Om, exempelvis, en enhet av en produkt som tidigare producerades av två personer under loppet av en timme kan produceras av en person under 30 minuter, skulle en ökning av produktiviteten har inträffat. Mer av samma produkt kunde framställas snabbare och med mindre kostnad, förutsatt att kostnaderna för råmaterialen förblir konstant. Tillväxt och produktivitet ökning tillsammans som ökningen av produktionskapaciteten ökar ekonomins förmåga att sörja för de önskemål och behov som alla medlemmar i samhället.

Det bör också noteras att dessa två faktorer kan ökas genom införandet av nya produkter, tekniker och tjänster. Bidraget från nya varor och tjänster till samhället bidrar ytterligare till vad medlemmarna i samhället kan ha. I vissa fall har dock gör äldre produkter och tjänster föråldrade och därmed skada vissa sektorer av ekonomin introduktionen av nya produkter och tjänster. Sådana nya produkter och tjänster kan dock oftast produceras billigare och effektivare än de äldre alternativen, så en total ökning av produktiviteten och den ekonomiska tillväxten oftast fortfarande inträffar.

  • Ekonomisk tillväxt kännetecknas av en ökning av en ekonomis förmåga att sörja för de önskemål och behov hos dem som tillhör ett givet samhälle.
  • Dålig anställdas produktivitet kan hindra ett företags ekonomiska stabilitet.