Vilka är de bästa tipsen för Kitchen Cabinet Installation?

September 30

Köksskåp installation kräver genomsnittliga VVS och snickeri färdigheter och tar cirka tio till 20 timmar. De material som krävs är följande: skåp som köpts från ett hem förbättring butik eller möbelsnickare, 1 x 4 fot (30,5 cm x 122 cm) huvudbok, shims, eller skruvar, trimma gjutning och efterbehandling naglar. Dessutom är det nödvändigt att ha följande verktyg till hands: stora nivå, stud finder, måttband, borrmaskin med borr och bits, tigersåg, klämmor, brukskniv, hålsåg, hammare och en spik set. Det första steget är att ta bort alla apparater och gamla skåp från köket.

Till att börja köksskåp installation, hitta reglarna i väggen med hjälp av stud locator och markera mitten av dubbar med en penna. Rita en förlängning av linjen upp och ner väggarna, vilket gör att de förblir lod. Märk ut de områden, som mäter noggrant, där varje skåp kommer hängas. Se till att ta hänsyn till strömbrytare och uttag, VVS och trafikmönster innan du slutför köksskåp installationsplan.

Det är lättare att börja köksskåp installation med väggskåp. Börja med hörnskåp först, fästa huvudbok längs botten av skåpet linjen, för att hjälpa till att hålla skåp upp under installationen. Borra och försänk två hål i varje monteringsskena inuti skåpet och kör eller skruvar genom hålen. Vila grannskåpet på huvudbok och klämma till första kabinett. Skruv skåp tillsammans och till väggen, med hjälp av mellanlägg under hela denna process för att upprätthålla lodlinor.

Häng de återstående skåpen på samma sätt. Ta bort alla huvudbok och shims. Om det finns luckor mellan ett skåp och vägg, fyll med remsor av gjutning, bets, och finish för att matcha skåp. Om det finns ett gap mellan sidan av skåpet och slutet av en vägg eller anordning, skära en fyllremsa för att stänga den. Filler remsor kan köpas från skåpet tillverkare och fäst med eller skruvar.

Till att börja grundköksskåp installation, installera hörnskåp först. På baksidan av skåpet, borr och försänkare styrhål. Ställ grannskåpet på plats, kontrollera att dörrar och lådor kommer att fungera korrekt. Kläm skåp tillsammans, med hjälp av mellanlägg för att bibehålla lodlinor, tills en rad av skåp är klar. Skär hål för VVS och elektriska ledningar som nödvändiga, före fastspänning och skruva; Kontrollera nivån noga innan du skruvar skåp på plats. När alla skåp skruvas på plats, komplett kök installation i skåp genom att installera en tå-kick att täcka botten gap.

  • För att spara pengar, vissa husägare väljer enkla, minimalistiska köksskåp att de kan installera sig själva.
  • Det behövs en mattkniv för att installera kök skåp.
  • En regeldetektor kan hjälpa till att bestämma när ett köksskåp kan fästas säkert på väggen.
  • Köksskåp installation kräver användning av ett antal olika snickeriverktyg.
  • Verktyg som behövs för köksskåp installation kan innefatta borrmaskiner.