Vad är Härdning Time?

October 7

Termen "härdningstid" används för att hänvisa till hur lång tid det tar något att fullt bota, genomgår en serie kemiska reaktioner som gör det möjligt att ställa in, hårdna, och utveckla egenskaper som gör det möjligt att kvarstå i veckor, månader eller år . Ett antal substanser genomgår härdningstider, inklusive färger, epoxi, lim, harts, betong och så vidare. Flera faktorer kan spela en roll i härdningstiden för en produkt, och dessa faktorer måste beaktas när tillämpningen.

Betong används ofta i exempel på härdningstid. När betongen först hälls, är det i en vätska till slam tillstånd. I de tidiga stadierna, kan människor dra linjer eller märken i den mjuka betongen och det skulle komma tillbaka in för att fylla dem. Med tiden de konkreta kurer, växer hårdare och hårdare tills den når den sista punkten, vid vilken punkt det är en tuff matris av kristalliserade material som är tillräckligt starka för att tillåta människor att gå, köra, och stödbyggnader på den färdiga betongen.

Om betonghärdning går fel, dock kommer det färdiga materialet saknar styrka. Det kan vara skör och utsatt för frakturer, och det kan utvecklas problem över tiden. Några frågor som kan påverka betonghärdning inkluderar värme och omgivande fukt. Betong faktiskt botar bäst i kvav coolt att neutral väder; om vädret är torrt och varmt, inte hydratiseringsprocessen som händer inne i betongen inte fortsätta som den brukar ha, försvagar betongen under härdningstiden.

På samma sätt kan värme och fukt ha en effekt på härdningstider av andra material. När människor har märkt efter målning, till exempel, när vädret är kvav, tar färgen en lång tid för att härda, och ibland misslyckas med att ställa in helt och hållet. Trycket kan också vara ett problem, eftersom burk exponering för ultraviolett strålning. Alla dessa faktorer kan förändra den kemiska reaktionen som pågår inne i materialet som det härdar, förändra sättet den härdar och ha en inverkan på hur det ser ut i slutet av härdningstiden.

Volymen av material är också ett problem. En enda gjuten betong trottoaren tar mycket mindre tid för att härda, exempelvis, än en fördämning. Detta måste redovisas vid uppskattningen härdningstid, eftersom det är viktigt att undvika att störa platsen medan den härdar. Till exempel, om stress sätta på en epoxi gemensamt innan det härdar, kan det skapa hårfäste frakturer som försvagar det gemensamma, så att den misslyckas i framtiden.

  • Konkreta botemedel bästa i svalt, fuktigt väder.
  • I allmänhet tar mycket mindre tid att bota än en damm enda gjuten betong trottoaren.
  • Ånga härdning är en process för härdning av betong, cement och murbruk som innebär exponering för varm ånga.