Vad är förhållandet mellan kultur och Consumer Behavior?

October 7

Många marknadsföring experter förstår att det finns ett tydligt samband mellan kultur och konsumenternas beteende. Kultur har förmågan att kraftigt påverka hur konsumenterna väljer att spendera pengar och även vilka produkter ur flera alternativ de slutligen väljer att köpa. Sammanvävda med andra faktorer såsom ålder, kön, och platsen är kulturens inflytande på konsumenternas beteende något som företagen måste förstå om de ska bygga rapport med kunder som hjälper till att öka lojaliteten och fortsätta att generera försäljning.

När det kommer till kultur och konsumentbeteende, kommer ett antal under faktorer relaterade till kultur påverka hur och när konsumenterna väljer att köpa produkter. Till exempel är religionen en avgörande faktor i många kulturer, och kommer att ha en betydande inverkan på vilka varor och tjänster medlemmar att kultur är villiga att överväga att köpa. Detta innebär att om den dominerande religiösa kulturen i ett visst geografiskt område avskräcker användning av tobak eller alkohol, kommer den potentiella konsumenter av dessa produkter vara mindre. Av denna anledning kommer företag som gör eller distribuerar dessa typer av produkter begränsa reklam i området, med inriktning på andra marknader där det inte finns några sociologiska tabun om användningen av dessa produkter.

Eftersom kulturen har att göra med hur människor känner, tänker och agerar, sambandet mellan kultur och konsumenternas beteende kräver att företagen förstår vad en riktad grupp konsumenter kommer att tänka på en viss produkt, och hur de kommer att reagera på chanser att köpa dessa produkter . Att ta sig tid att förstå den rådande kulturen inom ett visst territorium gör det mycket lättare att avgöra hur man ska marknadsföra vissa produkter, eller om att ens försöka marknadsföra dessa produkter alls. Till exempel, om inrättande av en snabbmatsrestaurang i en liten stad där den rådande kulturen kräver hushållen att äta de flesta av sina måltider hemma kommer sannolikt inte att generera vinst i en liknande restaurang finns i en kultur där att äta ute är vanligare. Medan den restaurangen kanske kan tjäna en vinst, kommer det med största sannolikhet behöva justera menyn med artiklar som fångar uppmärksamheten hos lokala konsumenter och erbjuda dem något annat än vad de förbereda hemma, samtidigt erbjuda objekt som passar väl in i tänkesätt av dessa konsumenter.

Den starka relationen mellan kultur och konsumenternas beteende kan ha en inverkan på köp av allehanda varor och tjänster, allt från hushållsapparater till större inköp som bilar. Genom att kunna korrekt bedöma detta samband mellan kultur och konsumentbeteende, kan företagen anpassa marknadsföringskampanjer för att göra produkterna relevant för de riktar sig till konsumenter och öka chanserna att tjäna sin verksamhet. Medan det i vissa fall kan detta innebära att lansera alternativa produkter som tilltalar särskilda konsumentgrupper, kan detta tillvägagångssätt vara mycket lukrativ i termer av att möta människor på platsen för deras behov och skapa efterfrågan på dessa produkter.

  • En kultur som avskräcker alkoholkonsumtion kommer att ha ett mindre antal konsumenter som är villiga att göra dessa inköp än en som inte gör det.
  • Kultur kan diktera vilka produkter som är mer acceptabelt för människor i vissa ålders eller könsgrupper.