Vikten av medicinsk nödvändighet i medicinsk Coding / Billing

January 14

Rutiner och skälen för att utföra dem är i centrum för medicinsk nödvändighet och itâ € s den medicinska coder och billerâ € s jobb att korrekt förklara dem i anspråk genom att välja de rätta koderna. Enkelt uttryckt betalaren kommer absolut, utan att misslyckas, betala endast för de förfaranden som bedöms medicinskt nödvändigt.

Därför, om du vill betalaren att godkänna betalningen (och du gör), då måste du se till att anledningen bakom varje förfarande en läkare utför är giltigt. Till exempel, om diagnoskoden specificerar en bruten fot, kommer betalaren betalar endast för bruten fot, inte för en skuldra reparation, även om båda skedde i samma olycka. Diagnosen måste passa förfarandet.

Itâ € s inte ditt ansvar som kodaren att göra upp en betalas diagnos; itâ € s ditt ansvar att kontrollera att diagnosen i diagrammet stöder förfarandet att faktureras. Om du tror att diagrammet återspeglar inte det korrekta förfarandet, be om förtydligande.

Gör aldrig ett antagande om vad du tycker läkaren ville säga. Ta dig tid att följa upp alla frågor du har om diagrammet i fråga. Om du gör det sparar tid och besvär senare.