Nätverksadministration: Windows Command kontrollmenyn

December 14

Även kommandofönster i Windows har ingen menyrad, men det har en meny som du kan komma åt via kontrollboxen längst upp till vänster i fönstret. Förutom de kommandon som finns på denna meny för alla fönster (till exempel Move, Storlek, och minimera), innehåller den här menyn ytterligare tre kommandon:

  • Edit: Redigera Kommandot leder till en undermeny med flera alternativ. Flera av dessa kommandon fungerar tillsammans så att du kan kopiera information från kommandofönstret till Urklipp och vice versa.

    Om du väljer Redigera → Mark, du är placerad i en speciell redigeringsläge som låter dig markera text i kommandofönstret med musen. (Normalt gör musen inte göra någonting i kommandofönstret.) Du kan sedan välja Redigera → Kopiera eller tryck Enter för att kopiera den text som du valt till Urklipp.

    Du kan också använda menyn Redigera för att klistra in text från Urklipp, att rulla fönstret och söka fönstret för text.

  • Standard: Låter dig ställa in standardegenskaper för kommandofönstret.
  • Egenskaper: Visar en dialogrutan Egenskaper som du kan använda för att ändra utseendet på fönstret. Du kan ändra teckenstorlek, välj bakgrundsfärger, och göra andra justeringar att göra kommandofönstret ser bra ut på din dator.