Den Nicean Creed

August 10

Utvecklad i det fjärde århundradet, den Nicean Creed (eller den nicenska-konstantinopolitanska trosbekännelsen, som ortodoxa kristna kallar det) fungerar som den grundläggande, icke förhandlings uttalande om vem exakt Gud är enligt den kristna kyrkan. Denna bekännelse är en trosbekännelse bland alla delar av kyrkan och används ofta i kristen liturgi.

Vi tror på en Gud, Fadern, den allsmäktige, himmelens och jord, av allt vad synligt och osynligt.

Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, den ende Guds Son, född av Fadern, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av en väsen som Fadern; genom honom allting är skapat. För oss och för vår frälsning kom han ner från himmelen, var inkarnerad av den Helige Ande och Jungfru Maria och blev verkligen mänskligt. För vår skull blev han korsfäst under Pontius Pilatus, han led döden och begravdes. På tredje dagen uppstånden igen i enlighet med skrifterna; Han for upp till himlen och sitter på högra sidan av Fadern. Han kommer igen i härlighet för att döma levande och döda, och hans rike skall icke vara någon ände.

Vi tror på den helige Ande, Herren, givaren av liv, som utgår av Fadern [och Sonen], som med Fadern och Sonen tillbeds och förhärligas, som har talat genom profeterna. Vi tror på en helig, katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett dop till syndernas förlåtelse. Vi letar efter de dödas uppståndelse och livet i världen framöver. Amen.