Vad det innebär att upphovsrättsprocessen?

October 18

Upphovsrätten processen innebär tre saker: en ifylld ansökningsblankett, en ansökningsavgift och en kopia av det arbete som skall registreras med upphovsrättskontor. Det finns två huvudsakliga metoder för ansökan om upphovsrätt. Den första är att använda ett webbformulär, och den andra är utskick i pappersblanketter. Online former är att föredra och vanligaste metoden samt det mest fördelaktigt för Uppgiftslämnaren.

Använda webbformuläret för att gå igenom upphovsrättsprocessen kan ge Uppgiftslämnaren flera fördelar. Först vanligtvis finns det en lägre ansökningsavgift och en snabbare bearbetning tid. Det gör också den som ansökan om upphovsrätt möjligheten att spåra statusen på nätet och säker betalning via kredit- eller betalkort samt ladda upp en kopia av det arbete som skall registreras direkt till upphovsrätts kontoret.

Det finns specifikationer om kopian av det arbete som skall arkiveras med upphovsrättskontor, som kallas den "insättning". Om arbetet inte har publicerats, en fullständig kopia eller inspelning oftast måste deponeras. Alla publicerade arbeten normalt måste ha två kopior eller inspelningar som deponerats hos registrerings upphovsrätt.

Det finns vissa fall i Copyright process i vilken en insättning har speciella krav. En spelfilm deposition oftast måste ha en fullständig kopia av filmen och en separat skriftlig beskrivning av dess innehåll, till exempel en synopsis. Allt arbete enbart publicerad som en inspelning i allmänhet måste deponeras som en komplett inspelning. Varje datorprogram deponeras typiskt måste vara i form av en kopia av de första 25 och sista 25 sidorna i källkoden. Slutligen, om arbetet är i form av en kompaktskiva (CD), då depositionen vanligen måste vara i form av en kopia av CD: n, liksom eventuella medföljande manualer.

Upphovsrätten processen är över efter upphovsrättskontoret erhåller alla nödvändiga material i en form som den anser acceptabelt. Om ansökan lämnades in på nätet, kommer Uppgiftslämnaren får ett e-postmeddelande honom eller henne att ansökan har mottagits. Om ett pappersansökan lämnades in, kommer Uppgiftslämnaren inte få ett meddelande om att det togs emot. I båda fallen kommer Uppgiftslämnaren får ett brev, ett telefonsamtal eller ett mail om mer information behövs eller om ansökan har avslagits. Om Uppgiftslämnaren upphovsrätt ansökan godkänns, kommer han eller hon får ett registreringsbevis som anger att arbetet har tagits copyrightt på.