Vad är en Ground Detector?

August 31

En jorddetektor, också känd som en jord indikator, är en anordning som anger om en jord är närvarande i en elektrisk krets. Sådana anordningar används i en mängd olika inställningar, inklusive säkerhetsutrustning syftar till att identifiera problem med en krets innan det krånglar, äventyrar människor eller utrustning. De finns från elektriska leverans butiker, och människor kan också göra sina egna om de har erfarenhet av elektriska kretsar och tillhörande enheter.

I ett system som är tänkt att vara ojordat, närvaron av en jord indikerar ett problem i systemet. En markdetektor kan användas för att söka efter fel och kan också övervaka ett system kontinuerligt, utlöser ett larm om en mark utvecklas. Enheterna kan också automatiskt strömlös ett system tills problemet har åtgärdats. Detta liknar de mark fel avbrottsanordningar som används för säkerhet i miljöer som badrum och kök.

Människor kan också använda en jorddetektor för att se en krets är ordentligt jordad. Vissa överspänningsdetektorer kommer med en jordindikatorlampa. Om systemet är jordat, lyser det, försäkra människor att kretsen är jordad och säker att använda. Om den inte tänds, eller om ett jordfel indikator tänds, finns det ett problem med den krets som måste åtgärdas. De garantier på sådana enheter varnar ofta att om varningslampor som visar ett fel med kretsen är belysta när enheten inte fungerar, folk kommer inte att kompenseras för skador i samband med felet.

Bärbara markdetektor enheter är tillgängliga för elektriker och andra yrkesgrupper för att använda i fält. Dessa enheter kan användas för att testa en krets före användning eller om elektriker misstänkta det finns ett fel i kretsen. Marken Detektorn kan ge värdefull diagnostisk återkoppling, särskilt i kombination med en granskning av kretsen och kontroller med andra enheter. Elektriker kan också installera en markdetektor permanent i en krets om det finns särskilda oro grundstötning och säkerhet.

Att arbeta med elektriska system kan vara farligt, särskilt om det finns ett problem. Det är viktigt att följa anvisningar med utrustning som en markdetektor noggrant, för att se till att den används på rätt sätt. Särskild utbildning kan krävas för att arbeta med vissa typer av elektriska system och människor ska ringa en elektriker om en övervakningsanordning återvänder ett fel som de inte förstår, eller om de upplever allvarliga elektriska problem.

  • Elektriker kan utföra jordprov på kretsar.
  • Bärbara markdetektorer finns för elektriker och andra yrkesgrupper för att använda i fält.