Essentials: Välj Orsak Marketing Partners försiktigt

November 16

Under 2010 Susan G. Komen för Cure lärde alla att du inte kan samarbeta med vem som helst. När Komen valde att samarbeta med Kentucky Fried Chicken i hinkar för boten, som presenterade rosa hinkar på restauranger KFC, undrar man om de såg någon fördel bortom de miljoner de skulle höja från programmet.

Essentials: Välj Orsak Marketing Partners försiktigt

De rosa hinkar i KFC: s program inte mjuka upp allmänhetens reaktion på programmet.

Det tog inte lång tid, men innan Komen antändas en eldstorm av dispyt som kritiker klagade på att Komen hade anpassat sig ett snabbmats fett hus som det bör kritisera, inte främja.

Medan Komen samlat in över $ 4.000.000 från programmet med KFC, vissa hävdar att kostnaden för att deras varumärke var mycket högre.

När det kommer till partnerskap, fortsätt med försiktighet, eller om du bara kan göra mer skada än nytta. Ta en orsak marknadsförare hippokratiska eden: "Gör ingen skada." Skada inte din sak eller företag, de människor du tjänar, eller din pålitliga partner.