Vad är en AC Winch?

July 22

En AC vinsch är en anordning som används för att dra, lyfta och hålla föremål som kan vara alltför svårt att manipulera för hand. Använda vanliga hushållsström, är AC vinsch ofta kan generera otro dra och lyftkraft genom att linda en stålkabel runt en trumma eller spole. Normalt är storleken på AC vinsch rankade enligt mängden vikt enheten är kapabel att på ett säkert sätt lyfta. Den gemensamma vinsch är hemma inomhus eller utomhus och är lätt att använda överallt där det finns ett eluttag för att ge ström. Tillbehörspaket ger vanligen kedjor, krokar och andra enheter som gör vinschen för att fästas på fasta föremål, varigenom vinsch för att kunna dra tunga föremål.

Jobb som används för att kräva användning av en handvinsch för att slutföra görs mycket lättare genom användning av en AC-vinsch. Vare sig det är i en ljus tillverknings inställning eller ett hem butik eller garaget, är AC vinsch kunna spara både tid och energi genom att använda en elektrisk motor för att driva vinsch spolen och flytta en tungviktare objekt. Ibland är den största fördelen med att använda kraft vinsch bara bekvämlighet. Under vissa omständigheter, till förmågan att höja ett föremål i luften gör det mycket enklare att utföra rutinservice eller underhåll än när den sitter på verkstadsgolvet.

Sportsmen ibland använda en AC vinsch att hissa rådjur och annat storvilt i luften för att göra flås och bearbeta stommen mycket lättare. Genom att använda en galgen monterat vid kroken på vinschen, är stommen helt enkelt höjs upp i luften till en bekväm höjd och huden avlägsnas. Framsidan av en båt släpvagn kan också vinschas upp i luften för att göra det lättare att tvätta insidan av en liten fiskebåt samtidigt tillhandahålla den rätta vinkeln för vattnet att rinna ut ur kärlet.

Andra hem butiken använder en vinsch AC centrum kring bilverkstäder. Vid byte eller återuppbygga en bilmotor, gör en AC vinsch kort arbete ut på att dra en motor. Genom att fästa en kedja till motorblocket, kan motorn lätt vinschas upp och ut ur fordonet. Andra tunga fordonskomponenter såsom axlar, växellådor och chassi kan lyftas för att ge bättre förutsättningar att arbeta på komponenterna. Vid slipning, blästring eller målning, komponenten ofta mer lättillgängliga genom att lyfta delar med en AC vinsch.

  • Boat lyftdon använder en vinsch.