Öppna och Skriva ut ett dokument

June 9

Joe indikerade att han hade problem att öppna och omedelbart skriva ut ett dokument i Word. Om han öppnade och omedelbart försökte skriva ut ett dokument, skulle Word inte göra det. Istället var han tvungen att öppna, göra några små redigera och skriv sedan ut dokumentet för att det ska fungera.

Vissa läsare föreslog att detta kan bero på Word är upptagen med bakgrundsuppgifter innan han kom "upp till hastighet." När du öppnar ett dokument i Word, tar det tid för det dokument som ska undersökas (internt) i Word, för paginering att inträffa, och för programmet att bli "lyhörda". På långsammare system, kan startfördröjningen märkas-särskilt med stora eller komplexa dokument. Om detta är problemet, kan det vara bara en fråga om inte ut omedelbart, men att låta Word för att slutföra sina interna dokument öppnande sekvenser (kanske några sekunder) innan faktiskt skriver ut.

Det finns en annan metod för utskrift som du kanske vill överväga. Om ditt enda syfte att öppna dokumentet är att skriva ut, då kan du högerklicka på dokumentets namn och väljer Skriv ut på snabbmenyn. Detta fungerar antingen i Windows Explorer eller i dialogrutan Öppna i Word. Utskrift på detta sätt ger utdata, utan att lämna dokumentet öppet i Word.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (3865) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Öppna och Skriva ut ett dokument.